EN

to be on the job {ige}

volume_up
to be on the job (és: to grub)
Never mind that if Colonel Teague or someone from Scranton comes in and sees him doing it she'd lose her job, she means to have him running it.
Nem számít, ha idelátogat Teague ezredes vagy valaki más Scrantonból, és látja, hogy a srác végzi a munkát, és Shirley elveszíti az á
most végzi el a munkát
nagy erőfeszítést tesz

Példamondatok a(z) "to be on the job" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI had an awful job getting the money, because of course I couldn't tell Percival.
Rém nehezen tudtam előteremteni a pénzt, mert persze Percivalnak nem szólhattam.
EnglishThe cost of each job in the coal mining industry is much higher than the average.
A szénbányászatban az egyes munkakörök költségei az átlagnál sokkal magasabbak.
EnglishIt also has enormous benefits in the fields of job creation and economic growth.
A munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés terén is hatalmas előnyökkel jár.
English(EL) Madam President, Mr Provera has done an excellent job and I congratulate him.
(EL) Elnök asszony, Provera úr kiváló munkát végzett, szeretnék gratulálni neki.
EnglishThe evaluation of historic facts is the job of historians and historians alone.
A történelmi tények értékelése a történészek és egyedül a történészek feladata.
EnglishAs he said, and I quote, 'the job of the group is to define a new European dream.'
Ahogyan ő mondta, idézem "A csoport feladata egy új európai álom meghatározása.”
EnglishNineteen-hundred and Thirty-eight got me my first job in the federal government.
Ezerkilencszáz Harmincnyolctól kaptam első állásomat a szövetségi kormánynál.
EnglishHis job was continental air defense, to keep people from blowing his country up.
Ezért kerülhetett ide, hogy az Államok légterét védje az illeléktelen behatolóktól.
English...you could lose your job for all the jobs you're doing besides doing your job.
Az összes olyan dolog miatt elveszítheted a munkádat, amit a munkádon kívül végzel!
EnglishAloud she said: Well, it would be quite fun to have a job at the Olive Branch.
Hangosan így válaszolt: Nos, azt hiszem jó vicc lesz az Olive Branchban dolgozni.
EnglishShe added, When the war's over, I'll be able to tell you something about my job.
Majd hozzátette: Ha vége lesz a háborúnak, majd én is mesélhetek a munkámról.
EnglishThe evaluation of historic facts is the job of historians and historians alone.
A történelmi tények értékelése a történészek, és kizárólag a történészek feladata.
EnglishFirst of all, I would like to thank the rapporteur, who has done an excellent job.
Először is köszönetet szeretnék mondani előadónknak, aki kiváló munkát végzett.
EnglishYour mother has a new job, one that pays a lot more than six dollars an hour.
Anyukád új állást kap, ahol jóval többet fog keresni, mint hat dollárt óránként.
EnglishI gave each and every one of our investigators full opportunity to refuse the job.
Minden nyomozónknak felkínáltam a lehetőséget, hogy visszautasíthassa a megbízást.
EnglishHis job was watching them piss on his country, which somehow only made him angrier.
Az ő dolga az volt, hogy végignézze, mint hugyoznak Oroszország Anyácska testére.
EnglishThere was a delightfully joyous aspect to this job, he told himself as he ran along.
Van ennek a munkának egy csodálatos örömteli része, mondta magában futás közben.
EnglishThis is his job; he has repudiated any chance of promotion in order to do it.
Ez az ő dolga; visszautasított minden lehetőséget, ami előléptetéssel járt volna.
EnglishI'll even try to find a way... to get over your new job as an exotic dancer.
Még az új munkádat is megpróbálom elfogadni, hogy egzotikus táncosként dolgozol.
EnglishThese are the conditions that have led to a crisis for job seekers in Europe.
Ez az állapot vezetett ahhoz, hogy Európában munkavállalói válság jöjjön létre.