angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the go

EN

"to be on the go" magyar fordítás

EN

to be on the go {ige}

volume_up
to be on the go (és: to flourish)
Of course, the Commission will go on to contribute to reaching an agreement - as in other legislative processes.
A Bizottság természetesen továbbra is a megállapodás eléréséért tevékenykedik majd - mint bármely más jogalkotási folyamatban.

Példamondatok a(z) "to be on the go" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
English`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
Akkor jössz velem Rómába, és leisszuk magunkat jó itáliai borral! súgtam vissza.
English'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
EnglishGo in now, said one woman, and ask to pray in the very sanctuary of Our Mother.
Menj biztatott az egyik asszony-, és kérd, hogy imádkozhass Anyánk szentélyében.
EnglishMeetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
Mítingre akkor megyünk, ha olyasmiről beszélünk, amit később kellene csinálnunk.
EnglishBut you just have to go to a garden center, and they're in little paper packets.
Hanem be kell mennünk egy kertészeti boltba, és ott vannak, apró papírzacskókban.
English- Eugene, she went on, lowering her voice, she will go to dispel ugly suspicions.
Eugène - folytatta halkan -, ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el.
EnglishI didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
A telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
EnglishI am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
Attól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
EnglishHe watched for a minute, then decided to resist the temptation and go see Angel.
Útközben megállt egy kis bárpultnál, és gyorsan legurított még egy utolsó sört.
EnglishAll he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
Csak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
English'Saying you know things when you haven't anything to go on!' he'd say and snort.
Mit fecsegsz összevissza, amikor semmi mondandód sincs! mondogatta nekem dühösen.
English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishSister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
EnglishI will go and say to the Inspector that I make it all up, shall I ? asked Mitzi.
Meggyek, és mondom a felügyelőnek, hogy nem is volt úgy, jó lesz? kérdezte Mitzi.
EnglishWill you go to the mass and take the sacrament with this great sin on your soul?
Képes lennél elmenni a misére, és felvenni a szentséget ekkora bűnnel a lelkeden?
EnglishAlas, your Ariel is free, my precious and prosperous pussycat, why don't you go?
Óh, jaj, Arieled szabad, miért nem mész te is, tőkeerős és tüzes tündérbogaram?
EnglishNevertheless, I abstained because in my opinion, the text does not go far enough.
Én mégis tartózkodtam, mivel véleményem szerint a szöveg nem megy elég messzire.
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
Abszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.