angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the carpet

EN

"to be on the carpet" magyar fordítás

EN

to be on the carpet {ige} [idióma]

volume_up
1. amerikai angol

Példamondatok a(z) "to be on the carpet" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt descended slowly toward the meadow's thick, tangled carpet of ribbon grass.
Az ülőalkalmatosság lassan ereszkedni kezdett a mező vastag, puha pázsitja felé.
EnglishThe air was thick with the acrid smell of freshly burnt wood and paint and carpet.
A levegőben frissen megpörkölődött fa, festék és szőnyeg maró bűze terjengett.
EnglishA square room with a brown carpet, very little furniture and that not inviting.
Négyzet alakú szoba, barna szőnyeg, nagyon kevés, nem éppen hívogató bútor.
EnglishPrue let the front legs of his chair down on the carpet very quietly and looked at me.
Prue nagyon lassan leeresztette a szék elülső lábait a szőnyegre, és rám nézett.
EnglishI pressed the hard end of the broom onto a carpet that led through the archway.
A seprő kemény végét rányomtam egy szőnyegre, amely keresztülvezetett a boltív alatt.
EnglishEjected casings flew through the air, clinking against each other on the carpet.
Töltényhüvelyek pattogtak a levegőben, majd egymásnak ütközve hullottak le a szőnyegre.
EnglishThe square of carpet was threadbare, the furniture battered and of poor quality.
A kis szőnyeg már foszladozott, s ütött-kopott volt a silány bútorzat is.
EnglishHer hand opened and the whiskey bottle slid to the carpet and began to gurgle.
Kinyitotta a markát, a palack leesett a szőnyegre, és csordogálni kezdett.
EnglishI'm not eating with the Ethiopians, he said, staring at the carpet and a yellow ball.
Nem vacsorázom az etiópokkal közölte a szőnyegre meg a sárga labdára bámulva
EnglishIf she'd just pitched over on to that thick pile carpet she'd have been all right.
- A másik oldalon vastag szőnyegre esik, és baj nélkül megússza a dolgot.
EnglishThe faded living-room carpet was now covered with bloated, hopping bodies.
A nappali kifakult szőnyege most már tele volt felfúvódott, ugráló testekkel.
EnglishTess released the carpet and spun, her pistol drawn, searching for a target.
Tess eleresztette a szőnyeget, és célpont után kutatva előkapta fegyverét.
EnglishThe costume dog's head lay unheeded on the carpet, glaring vacantly over Danny's shoulder.
A jelmezhez tartozó kutyafej a szőnyegen maradt, üresen bámult Danny válla fölé.
EnglishWillow was buried beneath a writhing, hopping, complaining carpet of toads.
Egész Willow-t rángatózó, ungrándozó, panaszkodó varangyszőnyeg borította.
EnglishWhen we brush things under the carpet, we store up trouble for the future.
Ha a szőnyeg alá söpörjük a problémákat, elraktározzuk a gondokat a jövőre.
EnglishWhat was left of him sailed halfway across the room and dropped to the carpet.
Ami ezután még megmaradt belőle, a szoba közepére vitorlázott, és lepottyant a szőnyegre.
EnglishWhen he had finished, there was an even longer pause and the sound of footfalls on carpet.
Miután befejezte, ismét csend következett, majd távolodó léptek hallatszottak.
EnglishBut the floor carpet was new and had a hard look, like the room clerk.
A szőnyeg azonban új volt, s olyan érdesnek látszott, mint a szállodai portás.
EnglishTess gripped the carpet, dragging Professor Harding toward the kitchen.
- Tess megragadta a sző nyeget, és a konyha irányába rángatta Harding pro fesszort.
English'Children should not see a carpet on the loom till the pattern is made plain.
- Gyerekeknek addig nem kellene a szőnyeget a szövőszéken látni, míg a minta nincs készen.