angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the board

EN

"to be on the board" magyar fordítás

EN

to be on the board {ige}

volume_up
Let's see, Dad sits on the board of the New York Stock Exchange.
Apja a new york-i tőzsdén igazgatósági tag.

Példamondatok a(z) "to be on the board" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe are the European Parliament, not the board of directors of an economic giant.
Mi az Európai Parlament vagyunk, nem pedig egy gazdasági óriás igazgatótanácsa.
EnglishHe held the door handle and cautiously raised himself up by on the running board.
Megkapaszkodott a sofőrülés melletti ajtó fogantyújában, és fellépett a lépcsőre.
EnglishThe governor told him of the noon demand of the terrorists on board the Freya.
Az igazgató elmondta neki a Freya fedélzetén tartózkodó terroristák követelését.
EnglishHe will report to Captain Halsey, master of the Trikkala,' on arrival on board.
Behajózás után Halsey kapitánynál, a Trikkala parancsnokánál köteles jelentkezni.
EnglishShe sat cross-legged on it and played with one of the pieces on the game-board.
Leült, keresztbe tette a lábát, és játszani kezdett az egyik bábuval a táblán.
EnglishShe simply could not board up the windows and play Battle of the Alamo with Frye.
Nem szögezheti be az ablakait, és nem játszhatja el az alamói csatát Frye-jal.
EnglishI pulled down the board silently; but now there was the lock on the other side.
Csendesen lefeszítettem a deszkát; csakhogy akkor meg ott volt belülről a zár.
EnglishI should add that by 'coming on board', I mean that it will also pay its share.
Hozzá kell tennem, hogy a mellénk állással együtt kifizeti majd a rá eső részt is.
EnglishThis will bring Russia and China on board, which will send a strong signal to Iran.
Ebbe Oroszország és Kína is be lesz vonva, ami határozott jelzés lesz Irán felé.
EnglishWe'd board the ship just before midnight tomorrow for an earlymorning departure.
Másnap, közvetlenül éjfél előtt készültünk a hajnalban induló hajóra szállni.
EnglishWe do not need inquiries from the Lord Protector's Oversight Board at this time.
És jelen pillanatban nincs szükségünk a kormányzó felügyelőtanácsának kutakodására.
EnglishWe need to talk to teachers and parents and school board members and politicians.
Beszélnünk kell tanárokkal, szülőkkel az iskolák igazgatóságával és politikusokkal.
EnglishA sheet of frosted crystal, cocked like a draft-board, was set before a desk chair.
A szék előtt egy pult, homályos kristályborítás rajta és rengeteg szabályozógomb.
EnglishGurgeh said he thought that he was supposed to be staying on board the module.
Gurgeh azt mondta neki, hogy ő úgy tudta, az egysége fedélzetén kell maradnia.
EnglishSo we're going to board a smaller, less conspicuous plane, and visit his estate.
Úgyhogy egy kisebb, kevésbé feltűnő gép re szállunk, és a vidéki birtokára repülünk.
EnglishThey may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Sőt, némelyik a nyílt színen zajlik. De ezek a bizottságon kívüli megállapodások...
EnglishThis will, of course, be done in consultation with ENISA and its management board.
Minderre természetesen az ENISA-val és annak igazgatóságával egyeztetve kerül sor.
EnglishGurgeh ran; to the side at first, then across the board, heading for the hall doors.
Először oldalra, aztán át a táblán, megpróbált eljutni a terem egyik ajtajához.
EnglishHe'd lost the game on the Board of Origin and now he was losing on the Board of Form.
Elvesztette a játékot az Eredet Táblán, és nemsokára a Forma Táblán is el fogja.
EnglishYou are, perhaps, a cadet descendant of the original founding board of Ceres, Inc?'
Ön talán a Ceres eredeti alapító részvénytársaságának másodági leszármazottja?