angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on record

EN

"to be on record" magyar fordítás

EN

to be on record {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be on record" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTHE END WORLD RECORD Only the most exceptional people become aware of the Matrix.
VÉGE VILÁGREKORD Csak a legkülönlegesebb emberek ébrednek tudatára a Mátrixnak.
EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
Ezt a szavazáshoz fűzött indokolást a helyes jegyzőkönyvezés érdekében nyújtom be.
EnglishHe would also send a paper record upstairs for the permanent operations files.
Egy jelentést is fel kell küldenie az emeletre a megtartandó műveleti akták közé.
EnglishThe local police don't have any criminal record for someone named Peter Denning.
A helyi rendőrség bűnügyi nyilvántartójában nem szerepel senki Peter Denning néven.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegrónak jó eredményeket kell elérnie a végrehajtás és a reformok terén.
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Most már a megvalósításra és a kézzelfogható eredményekre kell koncentrálni.
EnglishMr van der Stoep, all these remarks will be in our record, so you can check them.
Van der Stoep úr, minden megjegyzés szerepelni fog a jegyzőkönyvben, ellenőrizheti.
EnglishThe record indicates he didn't know whom he'd be meeting here at such an hour.
Az utolsó bejegyzés szerint nem tudta, kivel találkozik itt, abban az órában.
EnglishBut for the record, I saw him, and that you may tell to your grandchildren.'
De az igazsághoz tartozik, hogy én láttam, és ezt elmondhatjátok az unokáitoknak.
EnglishIt vas the closest thing to a written record Sergeant Schoondist would allow.
Ez volt az egyetlen írásos följegyzés, amit Schoondist őrmester engedélyezett.
EnglishCould I therefore record 'yes' votes for everything and ask for a technician?
Jegyzőkönyveztethetném az "igen” szavazatot minderre, és kérhetnék egy technikust?
EnglishIt swooped four more times to record the passage of furtive groups leaving the scene.
Még négyszer eredt a helyszínről távozó csoportok nyomába, hogy lefilmezze őket.
EnglishHis own record of managing the UK economy is one of negligence and catastrophe.
Az Egyesült Királyság gazdaságát hanyagul, katasztrofális módon irányította.
EnglishI want to speak for the record and for the sake of democracy in this Chamber.
A jegyzőkönyv érdekében és a parlamenti demokrácia kedvéért szeretnék felszólalni.
EnglishIf not, I will put you back in prison with your record book irredeemably spoiled.
Ha nem, visszajuttatom a rács mögé és mindent visszavonhatatlanul beírnak a lapjára.
EnglishThere was no record anywhere of my having been released or transferred elsewhere.
Sehol semmi nyoma nem volt, hogy kiengedtek vagy máshova szállítottak volna.
EnglishNora, looking for another phonograph record with Jorgensen, had a hand on his sleeve.
Nora egy másik gramofonlemezt nézett Jorgensennel, s közben a kabátujjához ért.
EnglishThe owner of record, subject to certain things, is Jessie Pierce Florian, widow.
A telek tulajdonosát, özvegy Jessie Pierce Floriant bizonyos kötelezettségek terhelik.
EnglishShe's the only one who wouldn't give an explanation after that gramophone record.
Õ az egyetlen, aki az után a gramofonlemez után nem volt hajlandó beszélni.
EnglishThey simply close the record by writing it up against him and let it go at that.
Azzal zárják majd a jegyzőkönyvet, hogy ő a bűnös, és ennyivel be is érik.

Hasonló fordítások a(z) "to be on record" szóra magyarul

record főnév
on
on határozószó