angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on post

EN

"to be on post" magyar fordítás

EN

to be on post {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be on post" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPost office box in lower Manhattan, the Assistant Director told his counterpart.
Egy postafiók Alsó-Manhattanben - magyarázta az igazgatóhelyettes, kollégájának.
EnglishIn the middle of the hollow square was a stone post with iron rings fixed to it.
A homorú négyszög közepén egy kőoszlop állt, amelyhez vaskarikákat erősítettek.
EnglishIt is to be welcomed that President Rahmon has created the post of an ombudsman.
Örvendetesnek tartom, hogy Rahmon elnök úr létrehozta az ombudsman intézményét.
EnglishWe were lucky he didn't take down the post lantern, and half the shrubbery too.
Még szerencse, hogy el nem vitte a kocsi a lámpaoszlopot meg a fele élősövényt.
EnglishYarrod, bound to his post, threw back his head and screamed a harsh wild scream.
Az oszlophoz kötözött Yarrod hátravetette a fejét, és vad üvöltésben tört ki:
EnglishBut the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
Ugyanakkor a népszavazást közvetlenül követő időszak pozitív lendülete elfogyott.
EnglishI could go to the papers, but the Post is going to run a story about the SEC thing.
Elmehetnék az újságokhoz, de hát a Post amúgy is indít egy sorozatot az SEC-ről.
EnglishToo early even for a telegram, since the post office did not open until eight.
Még sürgöny számára is túl korai idő, mert a postahivatal csak nyolc órakor nyit.
EnglishHe took a drink, looked at the Post, looked at the street, and back to the cup.
Ivott, a Post épületére nézett, aztán az utcára, majd újabb korty következett.
EnglishRadios and telephones rang and squawked on a makeshift command post in a corner.
Rádiók és telefonok csörögtek, visítottak a sarokban rögtönzött parancsnoki poszton.
EnglishI had this postcard posted on the PostSecret blog two years ago on Valentine's Day.
Ezt a képeslapot két évvel ezelőtt, Valentin-napon tettem fel a PostSecret blogra.
EnglishI sure hope your plans include coming up our way and setting up a post office.
Ugye sorra keríti a mi kis városunkat is, hogy nálunk is legyen postahivatal?
EnglishMister Cale, I assure you no one has passed this post and I've heard no alarm.
Biztosíthatlak, itt senki sem hatolt be a birtokra, és riadót sem fújt senki!
EnglishThis will be done during an ex post evaluation exercise foreseen by the directive.
Ez az irányelvben előírt utólagos értékelési gyakorlat során fog megtörténni.
EnglishJoe recognized her from her photo in one of the Post articles about the crash.
Joe azonnal felismerte - a Postban a katasztrófa után leközölték a fényképét.
EnglishI had an attack of post-traumatic stress syndrome, and they rushed me over.
- A tünetek szerint súlyos sokkot kaptam, és ezért gyorsan behoztak a kórházba.
EnglishWe want to keep the Viets head down in their holes until we have recaptured the post.
Azt akarjuk, hogy a vietminhiek kussoljanak, amíg vissza nem foglaltuk az állást.
EnglishI'm sorry, sir, but I can't post anything on the walls unless my boss tells me to.
Sajnálom, uram, de semmit sem tehetek ki a fába, csak akkor, ha a főnököm utasít rá.
EnglishBehind the slim wooden post he stood, and now he could hear her plaintive cries.
Megállt a karcsú faoszlopnál, és innen már hallhatta panaszos kiáltozását.
English00:23:38.99,00:23:42.29 Captain needs to code a message back to command post.
A századosnak szüksége van magára, hogy eljuttasson egy üzenetet a parancsnokságra.

Hasonló fordítások a(z) "to be on post" szóra magyarul

on
on határozószó
post főnév