angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on hold

EN

"to be on hold" magyar fordítás

EN

to be on hold {ige}

volume_up
1. telekommunikáció
to be on hold

Példamondatok a(z) "to be on hold" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd indeed of the Jaghut dwellings, representative as they were of the Ice Hold.
A jaghuta épületekkel is ez volt a helyzet ezek a Jég Kunyhóját szimbolizálták.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
English'Take out Bhelliom and hold it in both hands so that the rings are touching it.'
Vedd elő a Bhelliomot, és két kézzel emeld fel, hogy mindkét gyűrű hozzáérjen.
EnglishI just shoot them full of anesthetic so they'll hold still while I photo them.
Csak telelövöm őket altatóval, hogy nyugton maradjanak, amíg lefényképezem őket.
EnglishShips six and ten, hold your ground and concentrate your f re on the obscenity!
Hatos és tízes hajó, tartsátok a pozíciótokat, és tüzeljetek arra a förtelemre!
EnglishShe moved creakily around the bottom of her bed, hold-ing on to it as she went.
Lassan megkerülte az ágyat, közben egyetlen percre sem engedte el az ágy végét.
EnglishThus, twenty-six years later, did this little Slavic jailbird hold his ground.
Igy aztán, huszonhat év elteltével, ez a kis szláv börtöntöltelék állta a sarat.
EnglishHe'll probably hold off on any kind of confrontation if he thinks he's that close.
Szerintem amíg ilyen közel áll a győzelemhez, nem próbálkozik semmi ostobasággal.
EnglishHe just wanted to take off his gloves and hold her hand in his when he asked her.
Le szerette volna húzni a kesztyűjét, hogy foghassa a nő kezét, amikor megkérdezi.
EnglishMay I ask, my dear young lady, where you got hold of these lethal little tubes?
Megkérdezhetem, ifjú hölgy, hogy kerültek ide ezek a halált hozó készítmények?
EnglishShe took hold of the woman's throat before the poor creature so much as looked up.
Még azelőtt elkapta az asszony torkát, hogy a szerencsétlen felnézhetett volna.
EnglishWe alerted our mates on the swing shift to hold station and set off after the cab.
Riasztottuk a váltóinkat, hogy maradjanak a helyükön, és a taxi nyomába eredtünk.
EnglishThe Lady and I will hold them off as long as we can, but you might need to fight.
A lady meg én feltartóztatjuk őket, ameddig csak lehet, de harcra is sor kerülhet.
EnglishEl grinned like a wolf over dinner, rose, and took hold of the magelord's legs.
El farkasmódra vigyorgott a vacsora felett, felkelt és megfogta a máguslord lábát.
EnglishBefore Hood could stop him, he grabbed hold of the creature's coat and pulled.
Mielőtt Hood megfékezhette volna, megragadta és megrántotta a szörny köpenyét.
EnglishCousin, you may come with us if you think you can manage to hold your tongue.
Öcsém, velünk jöhetsz, ha úgy érzed, hogy képes vagy féken tartani a nyelvedet.
EnglishIf anyone has any objections, let them speak now or forever hold their peace.
Ha bárkinek bármi ellenvetése van, az most szóljon, vagy hallgasson mindörökre.
EnglishEven the holy water fount was there, though it had no giant angel to hold it.
Megmaradt még a szenteltvizes medence is, bár ezt nem egy óriási angyal tartotta.
EnglishFirstly, the fact that you hold the Presidency has more than merely symbolic value.
Először: az a tény, hogy önöké az elnökség, több mint szimbolikus értéket jelent.
EnglishNow Father took hold of the mighty bolt which had held them shut for thirty years.
És apám most megragadta a hatalmas reteszt, amely harminc éve elzárta azt a kaput.

Hasonló fordítások a(z) "to be on hold" szóra magyarul

on
on határozószó
hold főnév