angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on hand

EN

"to be on hand" magyar fordítás

EN

to be on hand {ige}

volume_up
Their belts are thick, and their swords are always near at hand.
A férfiak haja vállig ér, széles övet viselnek, kardjuk mindig kéznél van.
'The force of which our revered chairman speaks is at hand, my brothers,' he said to the assemblage.
Az erő, amelyről Dolmant beszél, kéznél van, testvéreim mondta az összegyűlteknek.
The queen keeps him on a short leash, with the Chancellor close at hand to feed him sweet treats.
A királyné rövid pórázon tartja, és mindig kéznél van a kancellár, ha kell egy kis édesség.

Példamondatok a(z) "to be on hand" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
Englishshe gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
Jaj, te jó Isten! zihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
EnglishRise, Helm, Elminster said quietly, putting a hand on the old knight's forearm.
- Állj fel, Helm. - mondta Elminster csendesen, karját nyújtva az idős lovagnak.
EnglishMy theory is that the murderer wore gloves or wrapped something round his hand.
Az elméletem az, hogy a gyilkos kesztyűt viselt, vagy rátekert valamit a kezére.
EnglishThen she sat near her, holding her hand, not troubling the sick woman with words.
Aztán leült mellé, fogta a kezét, de nem fárasztotta szavakkal a beteg asszonyt.
EnglishHe walks with a cane, but needs a firm hand under his fragile arm for stability.
Bottal jár, de így is szüksége van arra, hogy egy erős kéz a karja alá nyúljon.
EnglishDavid covered the phone with his hand and looked skeptically at his great-uncle.
David eltakarta kezével a telefon mikrofonját, és kétkedve nézett nagybátyjára.
EnglishThe man on the couch lifted a slow hand to the corner of the towel over his eyes.
A férfi a heverőn lassú mozdulattal felemelte a szeme fölött a törülköző sarkát.
EnglishShe returned a few minutes later with a small shabby black notebook in her hand.
Pár perccel később tért vissza, kezében egy kis fekete, ütött kopott notesszal.
English267begin to rise and clamped a hand across his mouth as he jerked his eyes away.
Érezte, hogyan émelyedik a gyomra, kezével eltakarta arcát és elfordította fejét.
English'Our house is honoured, Sir Sparhawk,' he said, clasping the big knight's hand.
Megtisztelik a házamat, Sir Sparhawk mondta, és megragadta a vállas lovag kezét.
English'Deep breaths,' Kurtz said, and patted Pearly's shoulder with a benevolent hand.
- Mélyeket lélegezz! - mondta Kurtz, és jóakaratúan megveregette Pearly vállát.
EnglishOn the one hand, my colleagues want to stop our fishermen receiving any subsidy.
Egyrészt képviselőtársaim el akarják törölni a halászaink mindennemű támogatását.
EnglishHe leaned over the gun, baring his teeth at me, and put his hand to his holster.
A pisztoly fölé hajolt, fogait rám vicsorította, kezét a pisztolytáskájára tette.
EnglishI started to go around him, then I noticed that his lifted right hand held a key.
Meg akartam kerülni, aztán észrevettem, hogy felemelt jobb kezében kulcsot tart.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
EnglishAugustus revealed himself, and stretched out his hand crying, Forgive me, my son!
Augustus felfedte kilétét, és kinyújtott kézzel kiáltotta: "Bocsáss meg, fiam!"
EnglishThe Orc's clawlike hand gripped Pippin's arms like iron; the nails bit into him.
Az ork karmos mancsa vaskeményen szorította Pippin karját: belévágott a körme.
EnglishA battered hand-axe seemed to find its own way from his belt into his other hand.
Az övén fityegő megviselt harci balta mintha magától talált volna utat a markába.
EnglishI realized that I was turning her too violently: I was pressing her hand too hard.
Észbe kaptam, hogy túlságos szenvedéllyel forgatom, túlságosan szorítom a kezét.

Hasonló fordítások a(z) "to be on hand" szóra magyarul

on
on határozószó
hand főnév