angol-magyar fordítás erre a szóra: to be of value

EN

"to be of value" magyar fordítás

EN

to be of value {ige}

volume_up
There's nothing of any great value, Mademoiselle Blanche, to attract burglars.
Mi értékes van itt, Mademoiselle, ami ide csábíthaná a betörőket?
It is feared that it will be poor value for what is public money.
Félő, hogy nem lesz túl értékes, ami a közpénzeket illeti.
Prove yourself entertaining or of value, and it shall be a pleasant life.
Bizonyítsd be, hogy szórakoztató vagy és értékes, és ez a hosszú élet kellemes élet is lesz.

Példamondatok a(z) "to be of value" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishGolovko, however, knew ilk- value of what he'd just laid on the American's desk.
Golovko azonban tudta, mennyit ér, amit most tett le amerikai kollégája asztalára.
EnglishI also value highly the opinion of my colleague Mr Dover from the ITRE Committee.
Igen nagyra becsülöm továbbá az ITRE bizottságbeli kollégám, Dover úr véleményét.
English- 3 000 000 ECU for contracts of a value between 7 500 000 and 10 000 000 ECU,
-3.000.000 ECU a 7.500.000 és a 10.000.000 ECU közötti értékű szerződések esetén,
EnglishSpecifies if conditional formatting is dependent on a cell value or a formula.
Megadja, hogy a feltételes formázás függjön-e egy cellaértéktől vagy képlettől.
EnglishThey rose up on their hind legs and called out: 'Halt, as you value your life!'
Felemelkedtek a hátsó lábukra, és rám kiáltottak: "Állj, ha kedves az életed!"
EnglishYou're worrying about something that doesn't have much value in this world, kid.
Olyasmi miatt aggódsz, kölyök, aminek ebben a világban nincs túl nagy értéke.
EnglishThe value range must be between 0 and 3999, the modes can be integers from 0 to 4.
Az értéknek 0 és 3999 között kell lennie, a mód egy 0 és 4 közötti egész szám.
EnglishIn 2008, for example, private pension funds lost more than 20% of their value.
2008-ban például a magánnyugdíjalapok több mint 20%-ot veszítettek értékükből.
EnglishFirstly, the fact that you hold the Presidency has more than merely symbolic value.
Először: az a tény, hogy önöké az elnökség, több mint szimbolikus értéket jelent.
EnglishCan we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
Építhetünk-e egészségesebb társadalmat, ha az emberi életnek nincs abszolút értéke?
EnglishWhen an economy falls into recession, the value of the currency will tend to fall.
Ha a gazdaság recesszióba kerül, az ország valutájának értéke rendszerint csökken.
EnglishReturns the standard error of the predicted y value for each x in the regression.
Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.
EnglishThose are the two main issues that may put at risk much of what we value in life.
Ez az a két fő dolog, amely veszélyeztetheti mindazt, ami értékes számunkra.
EnglishHoney wanted to say something of value, because Honey wants me to call her again.
Honey azért mondott olyat, ami értékes, mert azt akarja, hogy megint hívjam.
EnglishThe principle of equal pay for work of equal value must be implemented fully.
Az "egyenlő munkáért egyenlő bért” elvet teljes mértékben meg kell valósítani.
EnglishLook, what makes the deal stink even worse is that Whiz bought ValueNow for himself.
Már csak azért is bűzlik a dolog, mert magának viszont vett ValueNow részvényt.
EnglishThis will also raise awareness among European citizens of the value of those victims.
Ez fel fogja hívni az európai polgárok figyelmét is az ilyen áldozatok értékére.
EnglishSorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
A rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
EnglishIn the absence of any other reasonable method, constructed normal value was used.
Más ésszerű módszer híján a számtanilag képzett rendes értéket alkalmazták.
EnglishBut no, there was value in pain, if only to remind oneself that one still lived.
A testet és a lelket újra kell művelni, hogy örömöt leljen a sötétebb cselekedetekben.

Hasonló fordítások a(z) "to be of value" szóra magyarul

value főnév
Hungarian
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian