angol-magyar fordítás erre a szóra: to be of no effect

EN

"to be of no effect" magyar fordítás

EN

to be of no effect {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be of no effect" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWith the exception of Article 3, it shall apply with effect from 1 January 2005.
A 3. cikk kivételével, ez a rendelet 2005. január 1-jei hatállyal alkalmazandó.
EnglishThose kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
Ezek a típusú feszültségek különleges szerepet töltenek be a stressz élettanában.
EnglishI doubt very much if the promised effect is instantaneous, Mr. Gaunt said dryly.
- Nem hinném, hogy nyomban mutatkozik hatása - mondta Mr. Gaunt tárgyilagosan.
EnglishMaybe the effect of Maharet's admonition-You will forget-had simply worn off.
Talán egyszerűen csak elveszítette a hatását Maharet intése: El fogod felejteni.
EnglishGoa paused for effect, letting his listeners form an image of what happened next.
Goa hatásszünetet tartott, hogy hallgatói el tudják képzelni, ami ez után jön.
EnglishIf you slap him down, it will have a negative effect on him and his department.'
Ha most leszólja, az negatív kihatással lehet az egész szakasz lelkesedésére.
EnglishIf Saul got around them, the rules of the rest home were supposed to take effect.
Ha bárki bevádolja őket, a veteránotthon szabályai értelmében jogosan cselekedtek.
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
A szövegnek, amelyre ma szavazunk, erőteljes üzenetet kell közvetítenie erről.
EnglishThe decisions of the Council have had no effect so far on the situation in Belarus.
A Tanács határozatai eddig semmilyen hatással nem voltak a fehérorosz helyzetre.
EnglishMuch of what we already discussed in 2006 has eventually failed to have any effect.
A 2006-ban már megvitatott dolgok többsége végül nem hozott semmiféle eredményt.
EnglishIf only he had worked to better effect during his apprenticeship to Hippolito!
Bárcsak több mindent elsajátított volna a Hippolito melletti inaskodása során!
EnglishIt would seem that she was too used to the invariable effect her presence produced.
Ez a nő egyszerűen megszokta, hogy valahányszor megjelenik, mindenkit lenyűgöz.
EnglishA policy of agreement and tolerance could not bring about the desired effect.
A kiegyezésen és tolerancián alapuló politika nem tudta a kívánt hatást elérni.
EnglishIt remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.
Még látnunk kell azonban, hogy az intézkedéseknek meglesz-e a kívánt hatásuk.
EnglishIncidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
Megjegyzem, ez negatív hatást gyakorol az európai kisebb, helyi termelőkre is.
EnglishIt looked as though Hercule Poirot would have to work hard to make his proper effect.
Nem tudom mással magyarázni a szerepét, mint hogy Entwhistle-nek elment az esze.
EnglishDM: And now I'll attach the filter to the drums, so I can control the effect live.
DM: És most szűrőt kapcsolok a dobokra, hogy élőben tudjam szabályozni az effektet.
EnglishOr was it a side effect of the compulsion that Lofwyr had suggested he could create?
Vagy csak a mellékhatása volt ez annak a bűbájnak, amire Lofwyr az előbb célzott?
EnglishCorbell had stopped wondering how the three-dimensional effect was achieved.
Corbell ekkor már nem csodálkozott azon, hogyan érték el a háromdimenziós hatást.
English(c) all other securities the rate in force on the day the security takes effect.
c) minden egyéb biztosíték: a biztosíték érvénybe lépésének napján érvényes árfolyam.