EN

to be obliged {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be obliged" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTherefore, even at the risk of discomforture I feel myself obliged to kill you.
Ezért aztán, még ha nincs is nagy kedvem hozzá, kénytelen vagyok megölni téged.
EnglishThe presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
Az elnökség és a Bizottság kötelessége, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt.
EnglishEven the Communists on the spot were obliged to smile when they read about it.
Még a kommunisták is kénytelenek voltak nevetni, amikor ezt a jelentést olvasták.
EnglishI'm much obliged to the doctor, I'm sure, for being so pleasant about everything.
Nagyon hálás vagyok a doktor úrnak, amiért ilyen kellemessé tette az együttműködést.
EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
A Szerződés értelmében a görög hatóságok kötelesek eleget tenni a MAT kérésének.
EnglishWe are not obliged in this country to do what is liked in other Member States.
Nem vagyunk kötelesek hazánkban aszerint cselekedni, mit szeretnek más tagállamokban.
EnglishWe are not obliged to make our Memorandum to the Irish Government open to the public.
Nem vagyunk kötelesek nyilvánossá tenni az ír kormánnyal kötött megállapodást.
EnglishCriminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene.
Bűncselekményeket követtek el, és ezért kellett az államnak beavatkoznia.
EnglishMoreover, Member States are obliged to respect the principle of solidarity in this area.
Mi több, a tagállamok e téren kötelesek tiszteletben tartani a szolidaritás elvét.
EnglishNow he felt obliged to seek her out, however uncomfortable the meeting might prove.
Most úgy érezte, meg kell keresnie, bármennyire kellemetlenül végződhet ez a találkozás.
EnglishWe are obliged to contribute towards peace and stability in the Mano River region.
Kötelesek vagyunk elősegíteni a béke és stabilitás megteremtését a Mano River régiójában.
EnglishTherefore, Romanian Social Democrats will be obliged to vote against this report.
Ezért a Román Szociáldemokraták kénytelenek a jelentés ellen szavazni.
EnglishEither we find a good digestive quickly or we will be obliged to starve for a long time.
Vagy hamar szerzünk rá valami jó gyógyszert, vagy hosszú ideig éhezni fogunk.
EnglishHowever, we are obliged to acknowledge that money, like everything else, has a price.
Fel kell ismernünk, hogy a pénznek, mint minden egyéb dolognak, "ára" van.
EnglishHowever, once again, I feel obliged to express two reservations in this regard.
Ugyanakkor két vonatkozásban ismét hangot kell adnom fenntartásaimnak.
EnglishWe are obliged to ask for a ban on sexist images, which degrade women's dignity.
Kötelesek vagyunk kérni a szexista ábrázolás betiltását, amely degradálja a női méltóságot.
EnglishAlacrity was obliged to catch him as the Terran collided with him in the shuttle's lock.
Alacrltyhek kellett elkapnia, amikor a terra! szó szerint beesett a zsilipen.
EnglishI'd be obliged,3' she said, if you'd put me a little more up to date.
- Nagyon leköteleznének, ha tájékoztatnának a legutóbbi fejleményekről - mondta.
EnglishI'd be obliged if you'd hand the key to Superintendent Battle or Inspector Leach.
Lekötelezne, ha átadná Battle főfelügyelőnek vagy Leach felügyelőnek.
EnglishFitch obliged, though he wanted to leave and return to the dime store.
Fitch bólintott, noha már alig várta, hogy elvonulhasson a filléres áruházba.

Hasonló fordítások a(z) "to be obliged" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian