angol-magyar fordítás erre a szóra: to be lined

EN

"to be lined" magyar fordítás

HU
EN

to be lined {ige}

volume_up
Kaspars deeply lined and gnomic face was a perfect portrait of fascination.
Kaszpar ráncos, gnómszerű arcán csodálat ragyogott fel.
Their lined faces were flickering crags in the firelight.
Ráncos arcuk mint megannyi göcsörtös sziklafal reszketett a tűz fényében.
His lined and withered visage was barely recognizable.
Ráncos összeaszott bőre miatt alig lehetett felismerni Tölgyerdő Glasgiant.

Példamondatok a(z) "to be lined" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHis lined face was devoid of humour, and his eyes were sunk deep in their sockets.
Barázdált arcán a jókedv legkisebb jele sem látszott, szeme mélyen ült üregében.
EnglishHe spoke earnestly with the Dwarfs for a few minutes, his face lined in thought.
Néhány percig élénken csevegett a törpékkel, arcán töprengő barázdák húzódtak.
EnglishA fur-lined collar, a vest of bronze scales, salt-rimed and dark with patination.
Szőrmegallért viselt, meg bronzveretes, sótól és verejtéktől foltos mellényt.
EnglishIn the stone-lined basin, Tess heard her voice crack as she swung toward Craig.
- A kőmedencében Tess hallotta saját visszaverődő hangját amint Craig felé fordult.
EnglishHe laid a hand on her cold, lined forehead, and sought the remnants of her life.
Kezét a ráncos, hideg homlokra simította, s kereste az eltűnő élet nyomait.
EnglishShe slowed and turned into a narrow driveway lined with thick, untrimmed hedges.
Reggie lelassított és bekanyarodott egy sűrű bokorsorral szegélyezett kocsifelhajtóra.
EnglishI spread the wings of the fur lined cape and threw back my head to look at the moon.
Szétcsaptam a szőrmés köpeny szárnyait, és hátravetett fejjel néztem a holdra.
EnglishThe Chippendale chairs, with their intricately carved backs, lined the walls.
Szövevényesen faragott támlájú Chippendale székek sorakoztak a falak mellett.
EnglishAlso, there were a bunch of people lined up at an ATM outside Poppy's Liquor Mart.
Meg egy csomó ember sorakozott fel egy pénzkiadónál a Poppy italbolt előtt.
EnglishSlightly dazed, Hallorann traded his overcoat for Durkin's fur-lined parka.
Hallorann kicsit kábultan kicserélte felöltőjét Durkin bundabéléses viharkabátjára.
EnglishThe booths lined below us were whirlpools in a surging sea of escapees.
Az alattunk sorakozó fülkék örvényekként álltak a menekülők hullámzó tengerében.
EnglishSymmetrical rows of clipped boxwoods lined the sidewalks and the small playground.
A gyalogjárókat és a kis játszóteret ápolt sövények szegélyezték szimmetrikus sorokban.
Englishasked Holmes, as he walked down the dark tree-lined road.
-Mi a terve? - kérdezte Holmes, amikor megindultunk a fasorral szegélyezett sötét úton.
EnglishThe serious sticks lined up, one after the other, and hit baseballs all over our farm.
A mexikóiak tucatjával gyűjtötték be a pontokat, és egyre jobb kedvük támadt.
EnglishPolice lined the streets - police drafted in from outside, the International Police.
Az úton rendőrök sorakoztak, s kintről is rendőrök jöttek be, az Interpol.
EnglishThe little family was lined up outside the tower, red-faced in the wind.
A család kikísért minket a gépig, s széltől vörös arccal várták, hogy beszálljunk.
EnglishAnd then I rose up, stumbling over the fur-lined cloak, and I started to run.
Odarohantam a tető széléhez és lenéztem, de csak százöles mélységet láttam magam alatt.
EnglishAnd Brys now saw the enormous double-lined sack being manhandled onto the huge mans back.
Brys ekkor meglátta a két hatalmas zsákot, amit ráerősítettek a rab széles hátára.
EnglishDespite its expensive material, it would be lined with ballistic cloth.
De drága anyaga ellenére belülről valószínűleg lövésálló fémcsíkok borították.
EnglishI wore a full fur-lined cloak which I had taken from one of my victims.
Prémmel bélelt, hosszú köpenyt viseltem, amelyet egyik áldozatomról húztam le.

Hasonló fordítások a(z) "to be lined" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian