angol-magyar fordítás erre a szóra: to be late

EN

"to be late" magyar fordítás

EN

to be late {ige}

volume_up
Maybe that's why Mr Hogganbeck's late, waiting to bring out that other horse.
Hogganbeck azért késik, mert egy másik lovat fog hozni.
Először is: a fánkszállító késik.
I wasn't annoyed at his being an hour late so far.
Nem bosszantott, hogy máris egy órát késik.
Rendszeresen elkésik a munkából.
- Következetesen elkésik.
Sose bánja, ha elkésik mondtam.

Példamondatok a(z) "to be late" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was then that the times, which had got strange of late, got stranger still.
Noha eddig is különös dolgok történtek, a legfurcsább még csak most következett.
EnglishThe late Mr. Fortescue was the kind of crook who is always careful to play safe.
A boldogult Mr. Fortescue az a fajta óvatos gazember volt, aki vigyázott a bőrére.
EnglishThe body can't have been found until late last night - or possibly this morning.
A holttestet tegnap csak késő éjjel találhatták meg... vagy esetleg ma reggel.
EnglishNo, but since the bell is already sounding, any more from you and well be late.
Nincs, de mivel már meg is szólalt a harang, ha tovább akadékoskodsz, elkésünk!
EnglishPrime Minister, sorry to call so late, but I'm afraid the queen is abdicating.
Miniszterelnök úr, elnézést hogy ilyen későn, de a királynő lemondott a trónról.
EnglishHowever, the resolution has come a little late and does not meet all expectations.
Az állásfoglalás azonban kissé megkésett, és nem felel meg minden várakozásnak.
EnglishThey will go to me and my wife under the will of the late Sir Matthew Tressilian.
Én meg a feleségem örököljük, a néhai Sir Matthew Tressilian végrendelete alapján.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
És a szülők, nagyon ésszerűen, azt mondták: "10 sékel a késésemért a napköziből?
EnglishThat included the Chinese yuan, which had been having a slightly bad time of late.
Ezek közé tartozott a kínai jüan is, ami az utóbbi időben igen gyengén szerepelt.
EnglishIf we leave it too late, we will not be able to reopen the governance issues.
Ha túl későre hagyjuk, nem fogjuk tudni újra megnyitni az irányítási kérdéseket.
EnglishI met with Jonathan Lake late this afternoon, and he's not going to approve you.
Ma délután beszéltem Jonathan Lake-kel, és nem hagyja jóvá az alkalmazásodat.
EnglishAll I'm saying is, it's getting late, and we're all very tired, Clemenza told him.
Én csak azt mondom, hogy késő van, és nagyon fáradtak vagyunk - felelte Clemenza.
EnglishRhauligan was across the room like a storm wind, already fearing he was too late.
Rhauligan szélviharként söpört végig a szobán, de attól tartott, hogy már elkésett.
EnglishThe next 34 percent are your early majority, your late majority and your laggards.
Aztán 34 százalék a korai többség szintén 34 százalék a késői többség és a lusták.
EnglishThe late afternoon sun came in long slanting rays through the dining room windows.
Az alkonyatra hajló nap hosszú, ferde sugarakat küldött be az ebédlő ablakain.
EnglishThe sweet, silky voice of the late, great Jackie Wilson blasted through the room.
Az egykori sztár, Jackie Wilson lágy, selymes hangja robbant be a helyiségbe.
EnglishBut by then it would be too late for even the service to do anything about it.
De akkor már túl későő lesz, még a szolgálat számára is, hogy csináljanak valamit.
EnglishA few weeks later Florence Almore was found dead in the garage late at night.
Néhány héttel azután, késő éjszaka holtan találták Florence Almore-t a garázsban.
EnglishI've got a nephew living in Cippria in Rendor who's been doing fairly well of late.
Él egy unokaöcsém a cippriai Rendorban, akinek mostanában elég jól megy a sora.
EnglishThe Council's decision, while late, as usual, was in the end the correct one.
Az Európai Tanács szokása szerint nagy késéssel, de végül is jó döntést hozott.

Hasonló fordítások a(z) "to be late" szóra magyarul

late melléknév
late határozószó
be quick!
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!