angol-magyar fordítás erre a szóra: to be laid off

EN

"to be laid off" magyar fordítás

EN

to be laid off {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be laid off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd they said he'd been laid off like a lot of others and that was all they knew.
Azt mondták, hogy otthagyta őket, mint sokan mások, és ez minden, amit tudnak.
EnglishDecertified doctors, med-school dropouts, laid-off mortuary workers.
Nem praktizáló orvosok,...kibukott medikusok,...állástalan korboncnokok.
EnglishHowever, this month Corticeira Amorim has announced that nearly 200 workers will be laid off.
Ebben a hónapban a Corticeira Amorim mégis mintegy 200 dolgozó elbocsátását jelentette be.
EnglishThe plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers.
Az érintett üzem a Mura, European Fashion Design vállalat, amely 2554 alkalmazottjától vált meg.
EnglishWhat is laid on can be laid off, barked Sir Rupert.
Amit előre elrendeztek, azt vissza is lehet vonni mondta sir Rupert nyersen.
EnglishSince we got laid off, Sheila's made me make dinner.
Mióta kirugtak, Sheila arra kényszerit, hogy vacsorát készitsek.
EnglishHe's laid off, so we can move around, I guess.
A férjemet kirúgták az állásából, úgyhogy utazgathatunk, azt hiszem.
EnglishShe laid off the grease today, Mr. Ivambert observed.
Ma leszedte róla a zsírt jegyezte meg Mr. Lambert.
EnglishIt is my belief that no worker, from the old to the temporary contractor, should be laid off.
Meggyőződésem szerint egyetlen munkavállalót, sem öreg, sem pedig ideiglenesen szerződtetett dolgozót sem szabad elbocsátani.
EnglishI laid off the tortillas for as long as I could.
Ezután hosszú időre lemondtam a tortillaevésről.
EnglishYes, I was, but with the changes in my country, KGB diminished in size, and I was, how you say, laid off?
- Igen, de az országomban történt változásokkal a KGB is összement, és engem, hogy is mondják ezt maguknál, leépítettek?
EnglishThe problem is also that while many people are now being laid off, a large proportion of those laid off are over 50.
Az is problémát jelent, hogy miközben sok embert elbocsátanak, az elbocsátott emberek nagy része 50 év feletti.
EnglishThey was laid off at the end of the week that he went awaythere's two of themand haven't seen him since.
Szélnek eresztették őket annak a hétnek a végén, amikor Wynant elutazott, összesen ketten voltak, és a színüket se látták azóta.
EnglishWhat about the hair cells laid off from the scalp?
EnglishIn Greece the labour disputes to have laid-off workers reinstated has been labelled illegal and abusive.
Görögországban az elbocsátott munkavállalók visszavételéről szóló munkajogi vitákat törvénytelenek és helytelennek minősítették.
EnglishIn Latgale, 50% of workers have been laid off.
EnglishIn this instance, a restructuring plan is only seen as convincing if it provides for 1 000 workers to be laid off.
Ebben az esetben a szerkezetátalakítási tervet csak akkor tartják meggyőzőnek, ha az 1000 munkás elbocsátásáról rendelkezik.
EnglishBoth applications are connected with the relocation of production to third countries, causing 4 211 workers to be laid off.
Mindkét kérelem a gyártásnak harmadik országba történő áttelepítésével kapcsolatos, ami 4211 dolgozó elbocsátáshoz vezet.
EnglishThe proposal under examination relates to assistance for a large group of workers laid off in the Polish region of Wielkopolskie.
A vizsgálat tárgyát képező javaslat a lengyel Wielkopolskie régióban elbocsátott nagyszámú munkavállaló támogatásával kapcsolatos.
EnglishRestructuring of the shipyard has already been carried out, thousands of workers have been laid off, and seven of the ten slipways have been closed down.
A hajógyár szerkezetátalakítását már elvégezték, munkások ezreit küldték el, a tíz sólya közül hetet bezártak.

Hasonló fordítások a(z) "to be laid off" szóra magyarul

off határozószó
off melléknév