angol-magyar fordítás erre a szóra: to be knee-high

EN

"to be knee-high" magyar fordítás

EN

to be knee-high {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be knee-high" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDisappointingly, the lane disappeared in the knee-high grass of an upper meadow.
Csalódására az ösvény egy magasabban fekvő rét térdig érő füvébe torkollott.
EnglishKnee-high, I centuries-old dwarf oaks and spruce flanked the uneven path.
Térdig érő, évszázados törpefenyők és kis cserjék szegélyezték az egyenetlen utat.
English[00:15:31] so much so that the princess was only knee-high to a grasshopper.
És a hercegnő olyan kicsire zsugorodott, hogy térdéig ért egy szöcskének.
EnglishHe followed Mirelly-Lyra, stepping carefully through the daggers, into knee-high grass.
Követte Mirelly-Lyrát, óvatosan átlépte a szilánkokat, és kilépett a térdig érő fűbe.
EnglishShe tripped over the knee-high guard rail and tumbled down the embankment.
Átlépett a térdmagasságig érő jelzőkerítésen, és bukdácsolva hagyta maga mögött a töltést.
EnglishRain filled the gutters and splashed knee-high off the sidewalk.
Az eső megtöltötte a csatornanyílásokat, és térdmagasságig fröcskölt föl a kövezetről.
EnglishThere were other shapes, knee-high, mustering in the darkness.
Más alakokat is látott, körülbelül térdmagasságban vonultak a sötétben.
EnglishThe grass was knee-high and thick with cornflowers, gentians, cinquefoil.
A térdig érő sűrű fűben búzavirág, tárnics, pimpó virult.
EnglishShe wore a black lace garter around that leg, and knee-high black boots of leather with spiked heels.
- Bocsássa meg, hogy az útjába vetődtem, nagyuram. - lehelte minden sajnálkozástól mentes hangon.
EnglishHenry somehow found the strength to trot, gasping for air and fighting his way through knee-high snowdunes.
Henry valahogy erőt talált magában a kocogáshoz, zihált és törtetett a térdig érő hóbuckákon át.
EnglishThere were small bushes, all only knee-high on Shea, and these were bent and gaunt in appearance.
Apró bokrok is nőttek itt, amelyek még Sheának is csak térdig értek, de ezek is görbék és aszottak voltak.
EnglishAnd on Garp's feet was a towering pair of knee-high bootsa kind of cherry vinyl that matched, Roberta said, his lipstick.
A lábára undok piros műanyag csizmát húzott, mert, érvelt, az illik a pici szájához.
EnglishA ring of fire sprang up around Pina, knee-high.
Sina körül térdmagasságban lánggyűrű lobbant fel.
EnglishFields of knee-high corn surrounded him.
A környező földeken, térdig ért a kukorica.
EnglishWeeds along the fence were knee-high.
A kerítés mellett térdmagasságig nőtt a gaz.
EnglishWearily he slogged through the knee high creek, turning back toward the dimly discernible shape of Uncle Dales house.
Fáradtan vonszolta magát át a patak térdig érő vízén, visszafordult Dale bácsi háza felé, amelynek csak ködös körvonalait látta.
EnglishEven the horse's bridle and fittings were of beautifully worked gold and velvet, a match for the tight sleeves of Lorenzo's tunic and his red velvet knee-high boots.
A lószerszám aranya, hímzett bársonya Lorenzo köntösének, térdig érő, vörös bársony csizmájának motívumait folytatta.
EnglishBeyond rose narrow steps, leading to a walkway suspended knee-high above the floor by chains that reached down from the ceiling.
Az ajtón túl keskeny lépcső várta őket, ez pedig egy a mennyezetről lógó láncokra függesztett járdára vezetett, mely térdmagasságban lebegett a kör alakú terem padlója fölött.
EnglishIt was lighted on this darkest of nights by thousands of torches thrust at random into the cracks between the flagstones to form what almost appeared to be a knee-high field of tossing fire.
Az éjszakát a kövek repedéseibe szúrt fáklyák ezrei világították meg, amitől az egész úgy nézett ki, mint egy térdig érő, enyhén hullámzó tűzfolyam.