angol-magyar fordítás erre a szóra: to be instituted

EN

"to be instituted" magyar fordítás

EN

to be instituted {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be instituted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat's the proper procedure and you may rely on me to have inquiries instituted.
Ez a helyes eljárás, és megnyugtathatom, hogy tüzetesen kivizsgáljuk a dolgot.
EnglishThe N.B.A. really instituted the three-point shot to give white boys a chance?
Az NBA valóbban azért vezette be a három pontos dobást, hogy esélyt adjon a fehér srácoknak?
EnglishCleon had instituted what he lightly termed traditional measures to track down the conspirators.
Cleon a merénylők kézre kerítése érdekében megtette a szokásos intézkedéseket".
EnglishThis dispute has led to by far the largest and most complicated proceedings that have ever been instituted.
Ez a jogvita vezetett a valaha indított legnagyobb és legbonyolultabb eljáráshoz.
EnglishHe listened impassively as Jahn explained the new procedures, instituted since two that afternoon.
Szenvtelenül figyelt, miközben Jahn elmagyarázta a délután kettőő óta bevezetett változtatásokat.
EnglishWe must not become hysterical and start striking out because a procedure has been instituted.
Nem eshetünk pánikba, és nem húzhatunk ki hirtelen mindent azért, mert egy eljárást intézményesítettek.
English`However there is still the question of why no immediate search for the car was instituted.
Mindazonáltal továbbra is megválaszolatlan az a kérdés, hogy miért nem adtak ki azonnal körözést a kocsi ellen.
EnglishInstead, the Commission has instituted new legal proceedings against the Netherlands in respect of precisely such mistakes.
Ehelyett a Bizottság éppen ilyen hibák miatt indított új bírósági eljárást Hollandia ellen.
EnglishAs you perhaps know, Mr Mandela was the first winner of the Sakharov Prize when Parliament instituted this prize in 1988.
Amint talán Önök is tudják, Mandela úr nyerte el először a Parlament által 1988-ban alapított Szaharov-díjat.
English25 November is the International Day for the Elimination of Violence against Women, as instituted by the UN 11 years ago.
November 25-ét az ENSZ 11 évvel ezelőtt kinevezte a nőkkel szembeni erőszak felszámolásának nemzetközi napjává.
EnglishIt is yet another way of replacing education with flexible 'learning', outside the socially instituted process of education.
Ez egy újabb mód arra, hogy az oktatást a rugalmas "tanulással” váltsuk fel, amely az oktatás társadalmi intézményén kívül zajlik.
EnglishI also wonder what the difference was last year when Ireland faced the same situation and instituted hard cuts.
Azon is tűnődöm, hogy mennyiben volt más a helyzet tavaly, amikor Írország került ugyanebbe a helyzetbe és hajtott végre súlyos megszorításokat.
EnglishFinally, military defence has instituted a development model that causes environmental imbalance and disturbs the social crisis.
Végül pedig a katonai védelem olyan fejlődési modellt hozott létre, amely környezeti egyensúlytalanságot és társadalmi válságot okoz.
EnglishI could only check it by finding if she had, indeed, instituted divorce proceedings against her husband at or about the time of the tragedy.
Mindössze csak oly módon ellenőrizhettem volna vallomását, ha megtudom, vajon csakugyan indított-e válópert férje ellen a tragédia idején.
EnglishAt the same time, more democratic reforms in the country have been instituted and the standard of living of the Russian people has been increasing steadily.
Ugyanekkor demokratikusabb reformokat indítottak meg az országban és az orosz emberek életszínvonala folyamatosan emelkedett.
EnglishHe instituted a new annual festival, with sword-fighting and horse races, in his mother's memory and annual sacrifices to her ghost and that of his brothers.
Új ünnepségeket vezetett be baj vívással és lóversenyeket anyja emlékére és áldozatokat, amelyeket évenként mutattak be anyja és bátyjai szellemének.
EnglishThe current system was instituted by Regulation (EC) No 732/2008 and applies until 31 December 2011, when it will be replaced by a new regulation, yet to be drawn up.
A jelenlegi rendszert a 732/2008/EK rendelet hozta létre, és 2011. december 31-én jár le, amikor egy új, még kidolgozandó rendelet lép a helyébe.
EnglishThis festival in honour of Augustus had been instituted by Livia at the beginning of Tiberius's monarchy and was held annually in the Southern Court of the Old Palace.
Ezt az ünnepséget Augustus tiszteletére Livia vezette be Tiberius uralkodásának kezdetén, és évenként a régi palota déli udvarában tartották meg.
EnglishThe fear is that we could end up with rather protracted proceedings, particularly if, as some people are demanding, a preliminary question procedure is instituted.
Attól tartunk, hogy ennek következtében eléggé elhúzódnak az eljárások, különösen, ha egyesek követelik az előzetes kérdések eljárásának megindítását.
EnglishBefore I give the floor to the Commissioner, I am reminded that about 2000 years ago King Herod instituted a census, but on that occasion it was boys only.
Mielőtt átadnám a szót a biztos asszonynak, eszembe jutott, hogy kb. 2000 éve Heródes király végeztetett népszámlálást, de akkor csak a fiúkat számolták össze.

Hasonló fordítások a(z) "to be instituted" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian