angol-magyar fordítás erre a szóra: to be injured

EN

"to be injured" magyar fordítás

EN

to be injured {ige}

volume_up
Every single day, one person dies or is injured.
Nap mint nap meghal vagy megsérül valaki.
Of course not, because you have one chance in six of being killed or injured.
Természetesen nem, mert ebben a játékban egy a hathoz annak az esélye, hogy meghal vagy megsérül.
Take a guy who's injured in a car wreck where the other driver is at fault and has insurance.
Vegyünk egy fickót, aki megsérül egy autóbalesetben, a másik sofőr a hibás, és van biztosítása.

Példamondatok a(z) "to be injured" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey're hooks for intravenous lines in case I'm - to put it delicately - injured.
Azok az infúzió számára vannak ott, arra az esetre, ha - mondjuk úgy - baj érne.
EnglishIsn't it possible for a man injured as Mr. Jefferson was to have artificial legs?
Egy olyan módon megsérült embernek, mint Jefferson, nem lehet műlábat csinálni?
Englishthe injured man screamed in thick monotone Russian.
- Ggye punk szokraj pomascsi? - kiáltotta a sérült férfi sűrű, monoton oroszsággal.
English'Not every kind of a fool,' murmured Poirot, tenderly nursing the injured member.
- Nem is olyan bolond - mormolta Poirot, gyöngéden simogatva meggyötört kezét.
EnglishWe have injured no man: we have corrupted no man: we have overreached no man.
Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk.
EnglishThere are reports of at least five deaths, and hundreds more have been injured.
A beszámolók szerint legalább öten életüket vesztették, és több százan megsebesültek.
EnglishAlso are there not doctors within Kars who would treat one injured in battle?
És nincsenek orvosok Karsban, akik meggyógyítanának egy csatában megsérült katonát?
EnglishMaybe a bruise or two, but nothing seemed seriously out of joint or injured.
Egy-két zúzódást szenvedett, de úgy tűnik semmije sem sérült meg komolyabban.
EnglishAround 80 people have already lost their lives and nearly 2 000 have been injured.
Már körülbelül 80 ember vesztette életét, és csaknem 2000-en megsebesültek.
EnglishNine people died and 130 have been injured, about 35 of them first responders.
Kilenc ember meghalt és 130 megsérült, ebből 35 az elsősegélynyújtók közül került ki.
EnglishStrapped to the back of each, under a plastic shell, was an injured dolphin.
Mindegyik alá egy-egy sebesült delfin volt kötözve, plasztikburok védelmében.
EnglishThree temporary workers died while testing a lifeboat, and 16 workers were injured.
Három ideiglenesen foglalkoztatott munkás halt meg egy mentőcsónak tesztelése közben.
EnglishIn bold red letters across the top, the question HAVE YOU BEEN INJURED?
Fölötte pedig vastag, vörös betűkkel a következő kérdés kiabált az olvasóra: Megsérült?
EnglishThe people here are Gnomes who have dedicated their lives to healing the sick and injured.
Az itteniek gnómok, akik betegek és sebesültek gyógyításának szentelték életüket.
EnglishFortunately, no one was injured but there was significant material damage.
Szerencsére senki sem sérült meg, az anyagi károk azonban tetemesek voltak.
EnglishThe figure was a broad-shouldered man walking with odd injured gait.
A széles vállú férfi furcsán járt, mintha nyomorék lenne vagy megsebesült volna.
EnglishThe others turned also, just noticing the injured dolphin's distress.
A többiek is odafordultak, amikor észrevették, hogy a sebesült delfin megmozdult.
EnglishShe paused then, sitting back against a tree trunk, rubbing gingerly the injured ankle.
Egy fatörzsnek támaszkodva leült, és óvatosan dörzsölgette sérült bokáját.
EnglishThirdly, the injured parties are entitled to rapid financial compensation.
Harmadrészt a kárt elszenvedő felek gyors anyagi kártérítésre jogosultak.
English. - Every year, thousands of people are killed or injured on Europe's roads.
írásban. - Minden évben emberek ezrei halnak meg vagy sérülnek meg az utakon Európában.

Hasonló fordítások a(z) "to be injured" szóra magyarul

injured melléknév
be quick!
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
to get injured ige
Hungarian
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian