angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in trade

EN

"to be in trade" magyar fordítás

EN

to be in trade {ige}

volume_up
to be in trade
There's few doing coastal trade in the South China Sea that don't indulge in a little smuggling.
Kevés az olyan part menti kereskedő a dél-kínai tengeren, aki megtagad magától egy kis csempészkedést.
Fit yourself out as a merchant of medicinal ointments, with a horse, a pack animal and suitable stock-in-trade.
Szereld fel magad mint egy orvosságokat árusító kereskedő; vegyél lovat, málhás állatot és megfelelő árukészletet.
None of the large trading nations has yet resorted to across-the-board restrictions on trade and investment.
Egyetlen nagy kereskedő ország sem folyamodott még a határokat keresztező kereskedelem és a befektetések korlátozásához.

Példamondatok a(z) "to be in trade" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHis pa has come down from Creswell with a wagon to trade the last couple years.
Az apjával járt ide az utóbbi pár évben Creswellből egy szekérrel, csereberélni.
EnglishAnd if we were such a thing as married would you practice your trade in the home?
És ha történetesen férj-feleség lennénk, akkor otthon is űznéd a mesterségedet?
EnglishThis trade flap is a pretty big deal, and he says Kealty can wait a week or two.
Ez a kereskedelmi pofon nem semmi, és azt mondja, Kealty várhat még egy-két hetet.
EnglishIt places education alongside trade as key to the development of the continent.
Az oktatást a kereskedelem mellé helyezi mint a kontinens fejlődésének kulcsát.
EnglishI know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.
Tudom, hogy az előadó, Gebhardt asszony védeni kívánja a szakszervezeti jogokat.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, trade between nations is a good thing.
(FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a nemzetek közötti kereskedelem jó dolog.
EnglishMorocco, at the moment, has signed a free trade agreement with the United States.
Marokkó most írt alá az Egyesült Államokkal egy szabadkereskedelmi megállapodást.
EnglishTrade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
A szolgáltatások kereskedelme tudásátadást is jelent országok és polgárok között.
EnglishThat is why we need to be a bit cautious in the areas of trade and investment.
Ezért is kell némiképpen óvatosnak lennünk a kereskedelem és a beruházások terén.
EnglishThe quality of our products should be the main concern of international trade.
A nemzetközi kereskedelemben legfőképpen termékeink minőségével kell törődnünk.
EnglishThere is a close link between the future of the CAP and EU external trade policy.
Szoros kapcsolat áll fenn a KAP jövője és az EU külkereskedelmi politikája között.
EnglishAs far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
Ahogy én látom, nem hoz létre közösségi kompetenciát a védelmi kereskedelemben.
EnglishFor the ACP countries, for example, trade in goods represents 50% of their trade.
Az AKCS-országok számára például az árukereskedelem kereskedelmük 50%-át teszi ki.
EnglishI have lived with it nearly all my life and the dispensing of it has been my trade.
Én vele éltem majd egész életemben, és osztottam másnak, ez volt a mesterségem.
EnglishThat, too, explains the drawing up of the free trade agreement with South Korea.
Ez is magyarázza a Dél-Koreával kötött szabadkereskedelmi megállapodás kidolgozását.
EnglishAs we have seen tonight, the politics of the trade in bananas is contentious.
Amint azt ma láttuk, a banánkereskedelemmel kapcsolatos politika vitáktól fűtött.
EnglishIt could therefore be established whether an adequate flow of trade is maintained.
Így meg lehetne állapítani a megfelelő kereskedési forgalom fenntarthatóságát.
EnglishJapan is the EU's sixth biggest trade partner, and the EU is Japan's third biggest.
Japán az EU hatodik, az EU pedig Japán harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere.
EnglishRecommendation by Yannick Jadot, on behalf of the Committee on International Trade
Yannick Jadot ajánlása, amit a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében készített
EnglishThis free trade agreement (FTA) is the widest-ranging negotiated by the EU to date.
Az EU még nem tárgyalt ennél szélesebb körű szabadkereskedelmi megállapodásról.

Hasonló fordítások a(z) "to be in trade" szóra magyarul

trade főnév
in prepozíció