angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in the clear

EN

"to be in the clear" magyar fordítás

EN

to be in the clear {ige}

volume_up
to be in the clear
tisztázták a vádak alól

Példamondatok a(z) "to be in the clear" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOne thing was clear: She was keeping him tied up for her protection and his own.
Egy dolog nyilvánvalóvá vált: saját maga és az ő védelmében tartotta megkötözve.
EnglishAll he wanted was to rest, to clear his mind, to learn why he was being hunted.
Pihenésre vágyott, és arra, hogy nyugodtan végiggondolhassa, miért vadásznak rá.
EnglishI shall make it clear now that nobody is interested in regulating the internet.
Egyértelművé kívánom tenni, hogy senki sem érdekelt az internet szabályozásában.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Teljesen egyértelmű, hogy az opt-out intézményének semmi köze a rugalmassághoz.
EnglishThis is the clear success of the accession process, which we should not forget.
Ez a csatlakozási folyamat egyértelmű sikere, amiről nem szabad megfeledkeznünk.
EnglishIt is clear, then, that supporting this initiative also makes good economic sense.
Tehát világos, hogy a kezdeményezést gazdasági szempontból is ésszerű támogatni.
EnglishHe shook his head as if trying to clear something out of It, staring at nothing.
Megrázta a fejét, mintha el akarna űzni belőle valamit, majd belebámult a semmibe.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Nagyon is világos, hogy a tagállamok nem akarnak közös bevándorlási politikát.
EnglishShe had a voice equal to her physical beauty; clear like a little silver bell.
Hangja is olyan volt, mint a szépsége tiszta, világos, akár egy kis ezüstcsengő.
EnglishThese are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Ezek teljesen egyértelmű akadályok, amelyeket következetesen le kell bontani ..
EnglishThey weren't the clear, electrifying, blue-gray eyes that he had known and loved.
Nem azt a tiszta, kékesszürke szemet látta, amelyet ismert, és amelyet szeretett.
EnglishI thought that I'd made that clear, Adler said two hours into the current session.
Úgy vélem, ezt világosan kifejtettem mondta Adler az ülés második órája tájékán.
EnglishIt is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
Most végül már egyértelmű, hogy mi is pontosan a Bizottság és elnökének szerepe.
EnglishThe clear answer is that in this vote, we are reacting only to votes in favour.
A világos válasz az, hogy e szavazás során csak a támogató szavazatokra reagálunk.
EnglishThe windshield wiper could hardly keep the glass clear enough to see through.
Az ablaktörlő alig tudta tisztán tartani az üveget annyira, hogy átlássak rajta.
EnglishShe wanted to answer, that much was clear; but fear prevented her from speaking.
Szeretett volna válaszolni, ez világos volt, de a félelem nem engedte szólni.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Szoros kapcsolat van a termék minősége és a nyersanyagok származási helye között.
EnglishHis eyes were green, clear, alert, andif one took the time to study themmenacing.
Hideg zöld szemei - ha az ember alaposan megfigyeli - igencsak fenyegetőek voltak.
EnglishIt is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
Egyértelmű, hogy a demokrácia Ukrajnában tovább halad a megszilárdulás útján.
EnglishIt is clear that in 2010 Europe will not be the world's most competitive economy.
Ma már világos, hogy Európa nem lesz 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasága.