angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in receipt of

EN

"to be in receipt of" magyar fordítás

EN

to be in receipt of {ige}

volume_up
to be in receipt of (és: to receive, to take over, to take from)
to be in receipt of (és: to receive)

Példamondatok a(z) "to be in receipt of" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe will call in on his way to us, and will give you a receipt for the package.
Mielőtt az irodába jönne, felkeresi, és átadja a kézirat átvételéről szóló nyugtát.
English- In the second paragraph 'recipient of' is replaced by 'spouse in receipt of'.
- A második bekezdésben a "jogosult" szavak helyébe a "jogosult házastársa" szavak lépnek.
EnglishThe receipt may be given on the declarant's copy of the declaration.
Az elismervény az árunyilatkozatnak a nyilatkozattevőnél maradó példányán kiadható.
EnglishThe telephone call on Friday evening was an acknowledgment of safe receipt.
A péntek esti telefonhívás a dokumentum kézhezvételét igazolta vissza.
EnglishThe recipient of the message does not wish to send a return receipt back to you.
A címzett nem kívánt tértivevényt küldeni önnek a kézbesítésről.
English- who is not in receipt of a retirement or invalidity pension from the European Communities,
- aki nem kap öregségi vagy rokkantsági nyugdíjat az Európai Közösségektől,
EnglishPlease return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
EnglishI'm afraid we'll have to keep it for the present, so I'll write you out a receipt for it.
Egyelőre kénytelenek vagyunk magunknál tartani; adok róla önnek egy átvételi elismervényt.
EnglishThat should be changed to 'within 90 days after receipt of the notification'.
Ezt a következőképpen kellene módosítani: "a bejelentés kézhezvételétől számított 90 napon belül”.
EnglishLate payment for the receipt of goods and services is a practice that is noticeable in Member States.
Az áruk és szolgáltatások késedelmes kifizetése elterjedt gyakorlat a tagállamokban.
EnglishOn receipt of your call from Paris, we checked up on Anna Stravinska.
Az ön párizsi telefonhívása után lenyomoztuk Anna Stravinskát is.
EnglishThe EU should make a reversal of the travel ban a condition for receipt of that funding.
Az EU-nak a támogatás nyújtásának előfeltételéül kellene szabnia az utazási tilalom visszavonását!
EnglishTaxation instruments based on the receipt of income are not considered to be sufficient.
A bevételek elérésén alapuló adózási eszközök nem elégségesek.
EnglishYou shall give me a receipt on a scrap of paper, and you can return it some time or other.
Ha akarja, ír róla egy elismervényt, és majd valamikor megadja.
EnglishHolmes scribbled a receipt upon a sheet of his note-book and handed it to him.
Holmes sebtiben firkantott egy elismervényt a jegyzetfüzetének egy kitépett lapjára, és átnyújtotta a királynak.
EnglishA grocer's bill and a tax-receipt in a table-drawer told me whose house it was--Harvey Whidden's.
Az asztalitokban egy számla meg egy adónyugta elárulta, kinek a házában vagyunk: Harvey Whiddenében.
EnglishUse my global return receipt preferences for this account
A globális tértivevény-beállítások használata erre a postafiókra
EnglishOn receipt of a telephone call, he had gone to 19, Wilbraham Crescent where he had found the body of a dead man.
Telefonhívásra kiszállt a Wilbraham Crescent 19-be, ahol egy férfi holttestét találta.
EnglishI got the receipt book out and made the receipt and held the book for her to sign the duplicate.
Elővettem a nyugtakönyvet, kiállítottam a nyugtát, és odatartottam a lánynak, hogy írja alá a másolatot.
EnglishThe time needed to provide a definitive response cannot be more than three months from receipt of the complaint.
A panaszra annak benyújtásától számított három hónapon belül végleges választ kell adni.