angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in progress

EN

"to be in progress" magyar fordítás

EN

to be in progress {ige}

volume_up
A replication of another directory is already in progress.
Már folyamatban van egy másik könyvtár másolása.
Work on these two objectives is in progress in various forums of the Council.
A Tanács különböző fórumai előtt folyamatban van az e két célkitűzéssel kapcsolatos munka.
The folder '%S' cannot be compacted because another operation is in progress.
A következő mappa nem tömöríthető, mert egy másik művelet folyamatban van: '%S'.

Példamondatok a(z) "to be in progress" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
Vitán felül áll, hogy a Parlamentnek meg kellett fizetnie ezért az előrelépésért.
EnglishI view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Úgy látom, hogy a jelentés tartalmaz bizonyos, noha korlátozott mértékű haladást.
EnglishIt refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Az eddig elért haladásra hivatkozik, és gyors csatlakozási folyamatra törekszik.
EnglishThe European Roma Information Office alone gets 50% of its funding from Progress.
Az Európai Roma Információs Iroda finanszírozásának 50%-át a Progress-ből kapja.
EnglishWe therefore have reason to be satisfied with the progress which has been made.
Ezért minden okunk meg van arra, hogy elégedettek legyünk az előrehaladásunkkal.
EnglishIn any case we must, I think, here too, take a positive view of the progress made.
Mindenesetre szerintem itt is pozitívan kell szemlélnünk az elért előrehaladást.
EnglishTo that end, it plans to submit a progress report to the TTE Council in mid-June.
Ebből a célból június közepén egy jelentés benyújtását tervezi a TTE-Tanácsnak.
EnglishThis has been achieved less through legislation than through technical progress.
Ez inkább a műszaki fejlődés, semmint a jogalkotás eredményeképpen következett be.
EnglishAll in all I think we shall have made significant progress by the end of 2009.
Mindent egybevetve úgy hiszem, hogy jelentős haladást fogunk elérni 2009 végére.
EnglishWe had progress in elections -- all of this with the so-called light footprint.
A választásokkal is fejlődtünk -- és mindezt azzal az úgynevezett kevés csapattal.
EnglishThe progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
Macedónia 2009-ben elért eredményei szintén az EU mágneses hatásának köszönhetőek.
English. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.
írásban. - A megállapodás nem tökéletes, de komoly előrelépésről tesz bizonyságot.
EnglishThe folder '%S' cannot be compacted because another operation is in progress.
A következő mappa nem tömöríthető, mert egy másik művelet folyamatban van: '%S'.
EnglishIf no progress is made in Cancún, the entire negotiating process will be in danger.
Ha Cancúnban nem jutunk előre, az egész tárgyalási folyamat veszélybe kerülhet.
English. - The EU has made significant progress in improving consumers' rights.
írásban. - Az EU jelentős lépést tett előre a fogyasztók jogainak javításában.
EnglishIn some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made.
Bizonyos esetekben ezt el is értük, bizonyos esetekben előrelépést értünk el.
EnglishMr Füle referred to the Ohrid Framework Agreement, which represented major progress.
Füle úr utalt az ohridi keretmegállapodásra, amely komoly előrelépést jelentett.
EnglishAn economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.
Bár a gazdasági kezd magához térni, ez nem jelenti azt, hogy a válság véget ért.
EnglishHowever, the reappraisal of the case will help us to make progress within Europe.
Az eset újraértékelése azonban segíteni fog abban, hogy Európán belül előrelépjünk.
EnglishIf we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
Ahhoz, hogy megfelelő választ adhassunk, előhaladást kell elérnünk az integrációban.

Hasonló fordítások a(z) "to be in progress" szóra magyarul

progress főnév
in prepozíció