angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in practice

EN

"to be in practice" magyar fordítás

EN

to be in practice {ige}

volume_up
`The Scientific People practice Natural Selection.
A Tudós Nép természetes kiválasztódást gyakorol.
I liked the first and the last of these things very well, and I attended her some time in the practice, just as a deputy attends a midwife, without any pay.
E három iparból az első és az utolsó nagyon tetszett nekem és egy ideig inaskodtam mellette éppen úgy, ahogy a kisegítőnő gyakorol a bába mellett, minden fizetség nélkül.
(DA) Madam President, in Russia, there is freedom of the press in name only, not in practice.
(DA) Elnök asszony, Oroszországban csak névlegesen, és nem a gyakorlatban van sajtószabadság.

Példamondatok a(z) "to be in practice" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThese facts and the precedents of history and common practice are incontestable.
E tények, a szokások és a hasonló történelmi események vitathatatlan érvényűek."
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
A terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
EnglishAnd if we were such a thing as married would you practice your trade in the home?
És ha történetesen férj-feleség lennénk, akkor otthon is űznéd a mesterségedet?
EnglishLet them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
Tegyék meg hát most, hogy ne ismétlődhessen meg ez a fajta illegális gyakorlat.
English'Are you the Dr Hugh Pritchard who used to practice in Bergenfield, New Jersey?'
Maga az a dr. Hugh Pritchard, aki egykor a New Jersey-i Bergenfieldben praktizált?
EnglishMarty had seen the system in practice at Wandsworth: a hierarchy built upon fear.
Ha kellően olajozottak lennének a világ kerekei, akkor a félelem forgathatná őket.
EnglishThen after you practice for six months you realize we're nothing but hired guns.
Azután dolgozol egy fél évet, és rájössz, nem vagy más, csak egy bérbe vett fegyver.
EnglishIn practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.
A gyakorlatban a HÉÁ-t a célország által alkalmazott kulcs alapján vetették ki.
EnglishEveryone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
Mindenki azt mondta, hogy az irányelv jó, de a gyakorlatban nehezen végrehajtható.
EnglishThis practice is illogical, and makes diplomatic success practically impossible.
Ez a gyakorlat logikátlan, és gyakorlatilag kizárja a diplomáciai siker lehetőségét.
EnglishDemonstrations were followed by practice sessions and then by grueling exercise.
A demonstrációkat gyakorlati foglalkozások, majd kimerítő edzések követték.
EnglishThe European Union's 'crackdown' on this practice is great news for the consumer.
A fogyasztók számára remek hír, hogy az EU véget vet a meglévő gyakorlatnak.
EnglishI believe that soils are being protected through good agricultural practice.
Úgy gondolom, hogy a talajvédelem helyes mezőgazdasági gyakorlattal biztosítható.
EnglishThe third major transformation is the change to how things work in practice.
A harmadik nagy átalakulás az, ami a dolgok gyakorlati működésében bekövetkezett.
EnglishI have been a selfish being all my life, in practice, though not in principle.
Egész életemen át önző voltam - ha elveimben nem is, de mindenesetre a gyakorlatban.
EnglishTalking's somnething you can't do judiciously unless you keep in practice.
A beszéd olyan valami, amit csak akkor használhatunk értelmesen, ha gyakoroljuk.
EnglishYou would have gone to Canada - ostensibly because of the failure of your practice.
Elment volna Kanadába nyilvánvalóan azért, mert itt tönkrement mint fogorvos.
EnglishHe'd seen the old man's odd species of integrity in practice, and found it workable.
Gyakorlatban is láthatta az öreg furcsa becsületességét és működőképesnek találta.
EnglishLong practice had made Miss Marple quite an adept at dealing with that one.
Hála hosszú gyakorlatának, Miss Marple könnyedén megbirkózott ezzel a kérdéssel:
EnglishOur most important proposal for improvement should be put into practice consistently.
Következetesen végre kellene hajtani a javítást célzó legfontosabb javaslatunkat.

Hasonló fordítások a(z) "to be in practice" szóra magyarul

practice főnév
in prepozíció