angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in passion

EN

"to be in passion" magyar fordítás

EN

to be in passion {ige}

volume_up
1. régies
to be in passion (és: to be miffed)

Példamondatok a(z) "to be in passion" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe protective feeling aroused in him was hot, alchemizing quickly into passion.
Forrón áradt el benne az oltalmazás vágya, de gyorsan kicsapódott szenvedéllyé.
EnglishLike many of the females aboard, Hikahi had a platonic passion for Thomas Orley.
A hajó számos nőstényéhez hasonlóan őt is platói szenvedély fűzte Thomas Orleyhoz.
EnglishFollow his passion? The guy's -- come on.
Most ezeket árulja a Walmartnak. Kövesd a szenvedélyed - ez a fickó - ugyan már.
EnglishDelphine flung her arms about him, but there was no passion in that wild embrace.
Delphine őrjöngve magához szorította, és hevesen, de szenvedély nélkül megcsókolta.
EnglishIt was his expression; the passion and the innocence and the delicacy of conscience.
Az arckifejezése volt az: a szenvedély, az ártatlanság és a kényes lelkiismeret.
EnglishPassion is borne from the heart and soul, no mere mechanism of the bodily humors.
A hevesség az idegekből származik, a szenvedélyesség viszont a szívből, a lélekből.
EnglishNow finding that 18th camel in the world's conflicts has been my life passion.
Az lett a szenvedélyem, hogy a világ konfliktusaiban megtaláljam a 18. tevét.
EnglishAnd the hatred you harbor for Santino is the same as the passion I harbor for her.
A te gyűlöleted Santino iránt ugyanaz, mint az én szenvedélyem Maharet iránt.
EnglishWhat you've perceived is not the sum total of the passion I feel for my son.
Te nem ismerted azt a végletes szenvedélyt, amely énbennem lobogott a fiam iránt.
EnglishI've never understood the passion for Schubert's sentimental Viennese shit.
Sosem értettem, hogy miért rajonganak Schubert szentimentális bécsi szarságáért.
EnglishIt had been, he remembered, a long epistle, breathing mingled passion and despair.
Emlékezett, hogy hosszú levél volt, tele izzó szerelemmel és kétségbeeséssel.
EnglishWe can tell that there is a real fervour and passion amongst the population.
Elmondhatjuk, hogy valódi buzgalom és szenvedély tapasztalható a lakosság körében.
EnglishThat is enough, he added, seeing that Eugene was about to fly into a passion.
Elég a fecsegésből - tette hozzá, látva, hogy Eugène-ből kitörni készül az indulat.
EnglishOn this occasion at least, he showed no undue passion for unsullied truth.
Ezúttal nem azzal állt elő, hogy szenvedélyes vágy hajtja a tiszta igazság után.
EnglishHe is a scholar, he said after a moment, but scholarship is not his ruling passion.
Tudós ember szólalt meg kis hallgatás után de nem a tudomány az uralkodó szenvedélye.
EnglishThe boredom of the chivalrous knights and their milk-warm passion for the princess.
Hogy untam a nagylelkű lovagokat és langyos szenvedélyüket a mesebeli hercegnő iránt!
EnglishMadam President, I thank Michael Cashman for the passion he has brought to this debate.
Elnök asszony! Köszönöm Michael Cashman úrnak ezt a szenvedélyes felszólalást.
EnglishThe passion that gripped him was making his face once again show the scarlet stigmata.
A szenvedély, amely eluralkodott rajta, újra az arcára rajzolta a skarlát bélyeget.
EnglishBut all of that does not justify the time and the passion in their position.
Tény, hogy meglehetősen Neander-völgyi álláspontot képvisel abortuszügyben.
EnglishWhat passion there is, in love and hate, in pain and pleasure, has no fire beneath it.
Ami szenvedély ott él, szerelem, gyűlölet, fájdalom és gyönyör, nem fűti semmi tűz.

Hasonló fordítások a(z) "to be in passion" szóra magyarul

passion főnév
in prepozíció