angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in pain

EN

"to be in pain" magyar fordítás

EN

to be in pain {ige}

volume_up
He looked to be in pain, exhausted by successive layers of sorcerous healing.
A férfin látszott, hogy nagy fájdalmai vannak, s kimerült a sok varázsgyógyítástól.
The first patient is in excruciating pain because she has several rotten molars.
Az első betegnek kínzó fájdalmai vannak, mert számos rothadó zápfoga van.
At last Frodo was convinced that he really was in pain; but it could not be from the knot.
Frodó végül elhitte, hogy valóban fájdalmai vannak, de a csomótól nem lehettek.

Példamondatok a(z) "to be in pain" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe pain in her eyes had intensified; Marius felt it like a soundless vibration.
Szemében erősödött a fájdalom; Marius úgy érzékelte, mint egy hangtalan rezgést.
EnglishThe pain made his vision of the onrushing dragon pulse and fade, pulse and fade.
A lüktető fájdalomtól a tomboló sárkány képe hol felerősödött, hol elhalványult.
EnglishThe old wound throbbed with pain and a great chill spread towards Frodo's heart.
A régi seb most fájdalmasan lüktetett, s halálos hideg kúszott Frodó szíve felé.
EnglishThe old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
Ha már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
EnglishThere was a dirty crunching sound as his nose broke in a burst of horrible pain.
Orra lucskos reccsenéssel tört össze, és pokoli fájdalmat árasztott szét arcában.
EnglishHe shuddered in perfect silence as if swallowing everything-blood, noise, pain.
Néma csendben rázkódott, mintha most nyelne vissza mindent: vért, hangot, kínt.
EnglishRokan cried out with pain and grabbed the arms of his chair with all his might.
Rokan felüvöltött a fájdalomtól, és minden erejével megragadta a szék karfáját.
EnglishShe can have no idea of the pain she gives me by her continual reflections on him.
Fogalma sincs róla, mennyi fájdalmat okoz nekem azzal, hogy folyton róla beszél.
EnglishShe had felt it before, standing in the hospital corridor as Ellie cried in pain.
Érezte korábban is, a kórházi folyosón, mikor Ellie jajveszékelt a fájdalomtól.
EnglishI almost felt I could sleep in this darkness and loneliness and absence of pain.
Úgy éreztem, szívesen elaludnék ott, a sötétben, egyedül, távol a fájdalomtól.
EnglishAs the doorman eased the front door open with a bow, the woman yelped in pain.
Amint a portás kinyitotta előttük az ajtót, az asszony fájdalmasan felsikoltott.
EnglishFor the price of the ale, this meal, and a night's lodging, I'll stop the pain.
Egy sörért, ezért a vacsoráért és az éjszakai szállásért elmulasztom a fájdalmat.
EnglishThe old spycatcher looked gray, as if he were in pain, which he frequently was.
A vén Kémfogó arca szürke volt, mintha fájdalmai lennének, és többnyire voltak is.
EnglishVictims had a right not to be caused needless pain, not to be treated as objects.
Az áldozatnak joga van rá, hogy ne szenvedjen fölöslegesen, ne kezeljék tárgyként.
EnglishA look of pain passed over his face, and Igraine wondered at it but said nothing.
- Bánat suhant át Arthur arcán, s Igraine nem tudta mire vélni, de hallgatott.
EnglishA fleshly pain could be no worse than what I have suffered these three centuries.
A hús gyötrelme nem lehet rosszabb annál, amit e három században elszenvedtem.
EnglishHis hands shook, he swallowed, his calm unemotional face seemed distorted by pain.
Reszketett a keze, nagyokat nyelt, nyugodt, szenvtelen arcát kín torzította el.
EnglishHe hadn't caused her any lasting or unbearable pain-- at least not physically.
Hisz nem okozott tartós fájdalmat neki - legalábbis a szó fizikai értelmében nem.
EnglishThe pain they had caused was minor; Kern had been as much surprised as hurt.
Az okozott fájdalom nem volt túl nagy; Kern inkább a meglepetéstől kiáltott fel.
EnglishGwenhwyfar asked, her voice harsher than she intended; the old pain was still there.
A hangja élesebb volt, mint szerette volna, de hát a régi seb csak nem gyógyult.

Hasonló fordítások a(z) "to be in pain" szóra magyarul

pain főnév
in prepozíció