angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in order

EN

"to be in order" magyar fordítás

EN

to be in order {ige}

volume_up
Sister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
Osgood smiled and said, It all appears to be in order.
Osgood elmosolyodott és így szólt: Úgy tűnik, minden rendben van.
She'd checked her files, and everything appeared to be in order.
Reggie ellenőrizte az aktáit, de úgy tűnt, minden rendben van.

Példamondatok a(z) "to be in order" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Úgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
EnglishAnd devout men took order for Stephen's funeral and made great mourning over him.
Istvánnak az istenfélő emberek megadták a végtisztességet, s nagyon megsiratták.
EnglishSister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
A forróság már nem csak Lengyelországban, de Svédországban is napirendre került.
EnglishWe will do what we have always done, Igraine-what we must, what the Gods order.
- Amit mindig tettünk, Igraine, amit tennünk kell, amit az istenek parancsolnak.
EnglishI believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
Úgy gondolom, hogy az új világrend új globális gazdasági zűrzavart idézett elő.
EnglishHow much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
Milyen mértékű átláthatóság szükséges ahhoz, hogy az érintettek részt vegyenek?
EnglishThat is the very least that is required in order to protect patients and workers.
Ez a legkevesebb, ami a betegek és a munkavállalók védelme érdekében szükséges.
EnglishMore European collaboration and less national egoism are the order of the day.
Több európai együttműködésre és kevesebb nemzeti egoizmusra van most szükségünk.
EnglishI will inform the staff and see that all is put in order prior to my departure.
Értesítem a személyzetet, és gondoskodom róla, hogy minden rendben menjen tovább.
EnglishBut when they're playing, they're learning the social order and dynamics of things.
És miközben játszanak, megtanulják a társadalmi rendet, és a dolgok dinamikáját.
EnglishLists all of the slides in the order in which they appear in the current document.
Minden diát felsorol abban a sorrendben, ahogy a jelen dokumentumban szerepelnek.
EnglishFather Dusseault belongs to the Fraternity, but he hates what the order stands for.
Dusseault atya a lovagrend tagja, de gyűlöli mindazt, amit a lovagrend képvisel.
EnglishI entreat you not to suppose that I moved this way in order to beg for a partner.
Kérem, ne gondolja, hogy azért jöttem erre, mintha táncost akarnék magamnak fogni.
English'With your permission, I would like to order Voyska PVO to a higher alert level.
- Engedelmével szeretnék magasabb készültségi fokozatot elrendelni a légvédelemnél.
EnglishHowever, the order continued its investigation of the Mayfair Witches from afar.
Ennek ellenére a rend a távolból folytatta nyomozásait a Mayfair-boszorkányok után.
EnglishOf course, many derogations have been provided for in order to avoid relocations.
Természetesen számos eltérést engedélyeznek az áttelepítések elkerülése érdekében.
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Mindkét félnek közelednie kell egymáshoz, ha politikai megoldást akarnak találni.
EnglishShe must apologize at this moment, or I will order her treated to a good whisking.
- Most azonnal bocsánatot kell kérnie tőlem, különben alaposan megvesszőztetem!

Hasonló fordítások a(z) "to be in order" szóra magyarul

order főnév
in prepozíció