angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in on the secret

EN

"to be in on the secret" magyar fordítás

EN

to be in on the secret {ige}

volume_up
be van avatva a titokba

Példamondatok a(z) "to be in on the secret" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLessing must be the head of the Secret Intelligence Service operation in Moscow.
Lessing nyilván az Intelligence Service moszkvai tevékenységének az irányítója.
EnglishThe first no he said to Abulafia, and to those who would try to steal its secret.
Először az Abulafiának és mindenkinek, aki az Abulafia titkát meg akarta sérteni.
EnglishYour father could have sworn a secret oath that required all but nothing of him.
Apád letehette volna a titkos esküt, ami az égvilágon semmire sem kötelezte volna.
EnglishHe found some secret in ancient times, some compound which rendered him immortal.
Az ősidőkben rábukkant valami titokra, amelynek segítségével örökéletűvé lett.
English`So this secret way of yours is guarded after all,' he growled, turning to Gollum.
- Szóval ezt a te titkos utadat végül is őrzik? - dörmögte, Gollamhoz fordulva.
EnglishDespite all your secret schemes, you really are a timorous bunch of little tiktoks.
Titkolózhattok, tervezgethettek amennyit csak akartok, ostoba gépagyúak vagytok!
EnglishWaiting just a moment was the secret, then the meaning came surprisingly clear.
Kivárni a pillanatot, ez volt a titka, és máris meglepően könnyen ment a megértés.
EnglishAnd for the hundredth time, Carse answered, I have not said that I know the secret.
S Carse századszorra is így felelt: - Sosem mondtam, hogy ismerem azt a titkot...
EnglishBut the olders' secret talk filled him with feelings of unexplainable longing.
Az öregek titkos beszéde azonban megmagyarázhatatlan vágyódással töltötték el.
EnglishOf course he failed in his attempt to imprison me and extract from me the secret.
Természetesen nem sikerült neki bebörtönöznie, és kiszednie belőlem a titkot.
EnglishThat was Shaitana's little secret and to all intents and purposes it died with him.
Ez ugyanis Shaitana kis titka volt, amit minden jel szerint magával vitt a sírba.
EnglishKomarov, have you ever heard of a secret document called the Black Manifesto?
- Hallott-e ön, Komarov úr, egy Fekete Manifesztum nevű titkos dokumentumról?
EnglishIn old strong boxes, in the secret drawers of desks in old New England houses.
Régi páncélszekrényekben, titkos asztalfiókokban, ódon New England-i házakban.
EnglishI had this postcard posted on the PostSecret blog two years ago on Valentine's Day.
Ezt a képeslapot két évvel ezelőtt, Valentin-napon tettem fel a PostSecret blogra.
EnglishIf you get too swacked to drive home, I'll have the Secret Service take you.
A véralkoholszint miatt pedig ne aggódjon, majd hazavitetem a titkosszolgálattal.
EnglishIt may mean nothing; or perhaps it is the betrayal of another's secret existence.
Talán nem jelent semmit; talán egy másik vámpír titkos létét árulom el vele.
EnglishAnd he looked at me, his eyebrow arched as if he were confiding a terrible secret.
Felhúzott szemöldökkel nézett rám, mint aki szörnyűséges titkot akar közölni.
EnglishHe ought to have gone to this one, despite the advice of the Secret Service.
Jobb lett volna, ha a titkosszolgálatiak tanácsa ellenére mégis elmegy a meccsre.
EnglishThe organiform variation had been arrived at over many centuries of secret research.
R. Daneel Olivawnak tehát halhatatlannak kellett lennie, és nem szaporodhatott.
EnglishI am the councilor of Coronals, the secret wisdom at the heart of the realm.
- Én vagyok az Uralkodók tanácsadója, a titkos bölcsesség a birodalom szívében.