angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in labour

EN

"to be in labour" magyar fordítás

HU
EN

to be in labour {ige}

volume_up
to be in labour (és: to bear, to give birth, to gender)

Példamondatok a(z) "to be in labour" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is a question of ensuring that we can actually have flexible labour markets.
A kérdés az, hogy biztosítani tudjuk-e a ténylegesen rugalmas munkaerőpiacokat.
EnglishI do not understand why both Conservatives and Labour are unwilling to give that.
Nem értem, hogy erre miért nem hajlandó sem a Konzervatív Párt, sem a Munkáspárt.
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
A termés kilencven százalékát kézzel szedik, többségében gyermekmunkát alkalmazva.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Sok ilyen halászhajó fedélzetén a munkakörülmények felérnek a rabszolgatartással.
EnglishUniversity programmes must be brought closer to the demands of the labour market.
Az egyetemek oktatási programjait közelíteni kell a munkaerőpiac követelményeihez.
EnglishBetter coherence needs to be created between the labour market and education.
Szorosabb összehangoltságot kell teremteni a munkaerőpiac és az oktatás között.
EnglishWhy do we have so many social and labour market problems in the European Union?
Miért van olyan sok társadalmi és munkaerő-piaci probléma az Európai Unióban?
EnglishEURES activity report 2004-2005: Towards a single European labour market (debate)
EURES tevékenységi jelentés 2004-2005: Az egységes európai munkaerőpiac felé (vita)
EnglishIf we remove this funding, there will be correspondingly less labour market policy.
Ha ez a finanszírozás nem volna, annyival kevesebb munkaerő-piaci politika lenne.
EnglishThis reduces the opportunities to integrate in the labour market and pursue a career.
Ez csökkenti a nők munkaerő-piaci integrációjának és karrierépítésének esélyeit.
EnglishMany companies use child labour in spite of the relevant legal restrictions.
Sok vállalat vesz igénybe gyermekmunkát a vonatkozó jogi korlátozások ellenére.
EnglishHowever, wage discrimination between women and men exists on the labour market.
A nők és férfiak bérezése közötti megkülönböztetés azonban létezik a munkaerőpiacon.
EnglishThese changes should be accompanied by reform of the labour market, however.
A jelzett változásokkal azonban együtt kell járnia a munkaerőpiac reformjának is.
EnglishWe need to facilitate a smoother transition between education and the labour market.
Zökkenőmentesebb átmenetet kell biztosítanunk az oktatás és a munkaerőpiac között.
EnglishI do not think that this is related to equal access to the labour market for women.
Nem hiszem, hogy ez a nők egyenlő munkaerő-piaci hozzáférésével függne össze.
EnglishOnce she has left the labour market, returning to it is yet more difficult.
Amint kilépett a munkaerőpiacról, az oda való visszatérés sokkal nehezebb lesz.
EnglishFor the individuals involved, it is restricting the free movement of labour.
Az érintett magánszemélyek szempontjából ez a munkaerő szabad mozgását korlátozza.
EnglishMoreover, there is no guarantee that taxes on labour would be significantly reduced.
Ezenkívül nincs rá garancia, hogy a munkát terhelő adókat jelentősen csökkentenék.
EnglishToday one third of Europe's working-age population is outside the labour market.
Ma Európa munkaképes korú népességének harmada a munkaerőpiacon kívül van.
EnglishThe most vulnerable group on the European labour market is that of female immigrants.
Az európai munkaerőpiac legsérülékenyebb csoportját a bevándorló nők alkotják.

Hasonló fordítások a(z) "to be in labour" szóra magyarul

labour főnév
labour melléknév
Hungarian
in prepozíció