angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in high spirits

EN

"to be in high spirits" magyar fordítás

EN

to be in high spirits {ige} [idióma]

volume_up
Half unconsciously he pretended to be in very high spirits, but Jane was too astute to be deceived.
Ösztönösen élénk jókedvet próbált tettetni, de a lány átlátott rajta.
I was in high spirits and not nervous at all.
Jókedvű voltam, nem idegeskedtem.
That stroke was more admiring than impudent, although it might have had a bit of harmless impudence in it; Bradley was then a young man, with a young man's high spirits.
Az érintés sokkal inkább a tisztelet, mint a szemtelenség jele volt, noha lehetett benne egy árnyalatnyi ártalmatlan szemtelenség; Bradley akkor még vidám ifjú volt.

Példamondatok a(z) "to be in high spirits" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAccording to her, it wasn't much of a row - just a few girlish high spirits.
Szerinte nem is volt olyan nagy az a balhé, csak amolyan barátnők között szokásos civódás.
EnglishHalf unconsciously he pretended to be in very high spirits, but Jane was too astute to be deceived.
Ösztönösen élénk jókedvet próbált tettetni, de a lány átlátott rajta.
EnglishAlthough Susan was already beginning to tire, she was nevertheless in relatively high spirits.
Bár Susan már kezdett fáradni, ugyanakkor jókedve is visszatért.
EnglishHe whistled, he caroled, he was plainly in high spirits.
Fütyörészett, danolászott, szemmel láthatóan emelkedett hangulatban volt.
EnglishHigh spirits are just no substitute of eight hundred rounds a minute...
Erős lélek nem helyettesíthet 800 lövedéket percenként...
EnglishAt lunchtime on Saturday, when Jane received her augmented pay, she felt full of high spirits.
Szombat délben, amikor megkapta a megemelt fizetését, Jane-nel madarat lehetett volna fogatni örömében.
EnglishAll the bravado and high spirits were gone now.
Minden magabiztosság és kezdeményezőkészség eltűnt a férfiból.
EnglishI went even deeper in debt to my tailor and set out for her father's house in high spirits and splendid new clothes.
Még nagyobb adósságba vertem magam a szabómnál, és önbizalommal telve, új ruhában állítottam be apja házába.
EnglishHow like a lion Lestat looked with his mane of hair blown back by the wind, his eyes filled with mad humor and high spirits.
Mennyire oroszlánszerű volt szélben lobogó sörényével, veszett humortól, vakmerő bátorságtól ragyogó szemével!
EnglishI was in high spirits and not nervous at all.
EnglishHer high spirits overflowed in a song.
EnglishGirlish high spirits!
EnglishShow of high spirits.
EnglishI went to the capital, to the second city and to Goz Beida, where the Irish Battalion is deployed with very high spirits and enormous professionalism.
Elmentem a fővárosba, a második legnagyobb városba, és Goz Beidába, ahol az ír zászlóalj is állomásozik, igen jó hangulatban és rendkívüli szakszerűen.
EnglishI think that Fulk and his wreckers shall be taught a lesson in the near future; it will curb their high spirits,'' he commented, knowing well her way of understate- ment.
Azt hiszem, meg kell leckéztetni Fulkot és kutyáit; az majd letöri a szarvukat jelentette ki, tudva, hogy a másik érti, mire gondol.
EnglishShe was somewhat wild and undisciplined, but these faults arose mainly through high spirits, and I have always preferred my girls to show spirit.
Kicsit vad volt ugyan és fegyelmezetlen, de az ilyesmi - ha hiba is - rendszerint a jókedv következménye, és én mindig azt szerettem, ha növendékeim jóked-vűek.
EnglishThat stroke was more admiring than impudent, although it might have had a bit of harmless impudence in it; Bradley was then a young man, with a young man's high spirits.
Az érintés sokkal inkább a tisztelet, mint a szemtelenség jele volt, noha lehetett benne egy árnyalatnyi ártalmatlan szemtelenség; Bradley akkor még vidám ifjú volt.