angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in fault

EN

"to be in fault" magyar fordítás

EN

to be in fault {ige}

volume_up
This raises the question: who is at fault for this supposedly overzealous regulation?
Ez felveti a következő kérdést: ki a hibás az állítólagos szabályozási túlbuzgóságért?
In all due respect, the premises are at fault.
- Tisztelettel szeretném megismételni, hogy szerintem hibás az elgondolás.
Everyone is at fault: we share the blame; the governments are to blame.
Mindenki hibás: mi is osztozunk a felelősségben; a kormányok is hibásak.
Haggard's less at fault than you yourselves, she mocked the folk of Hagsgate, for he was only one thief, and you were many.
- Haggard kevésbé vétkes, mint ti magatok - gúnyolta Hagsgate népét -, mert ő csupán egyetlen tolvaj, míg ti mindannyian tolvajok vagytok.
What I'd dearly like-I don't know who's at fault, so I'll pick both of you- is for you and your son to settle your problems some where else.
Annak örülnék a legjobban, ha mivel fogalmam sincs róla, melyikük a vétkes mindketten, maga és a drágalátos fiacskája, valahol másutt intéznék el a nézeteltéréseiket.

Példamondatok a(z) "to be in fault" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI cannot fault the men for choosing them as mistresses or evening companions.
Nem hibáztathatom a férfiakat, akik őket választják szeretőnek vagy esti társnak.
EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
Amint talán Ön is tudja, a krško-i atomerőmű pontosan ezen a törésvonalon áll.
EnglishHe had the pride of Satan, and if it was a fault, it was a hard one to give up.
Gőgös volt, mint a Sátán, és ha ez bűn, akkor olyan, amiről nehéz lemondani.
EnglishSuggesting that somehow we, the topmost officials of France, were at fault.
Méghogy közöttünk, Franciaország legfőbb köztisztviselői között keresi a hibást.
EnglishWe all know whose fault it is and this has been investigated in great detail.
Mindannyian tudjuk, hogy kiknek a hibája; a kérdést igen részletesen megvizsgálták.
EnglishThen, when the patient dies, they always consider it's the surgeon's fault.
Aztán ha a páciens meghal, mindig azt hiszik, hogy a sebész hibájából történt.
EnglishActually, it's males that carry the mutant gene and pass it on, so it's his fault.
Megállapitották, hogy a mutánsgént a férfiak örökítik át, szóval ő a hibás.
EnglishI can tell you that out where I live in Arizona, nobody would fault the man for that.
Mondhatom magának, hogy Arizonában, ahol élek, senki sem hibáztatná őt emiatt.
EnglishI'm so sorry, Roger, honest, it wasmy fault, you wouldn't've been here otherwise...
Iszonyúan sajnálom, Roger, de tényleg, az én hibám, miattam kerültél ide...
EnglishThey would not bother to check further on me because they were trusting to a fault.
Nem kérdezősködnek tovább, olyan könnyen elhisznek bármit, hogy az már bűn.
EnglishIt's good for her, Wendy, because she can go on making believe it was your fault.
Neki csak jó, mert így még tovább áltathatja magát azzal, hogy a te hibádból váltak el.
EnglishMr President, it is not your fault at all but it is an absolute shambles.
Tisztelt elnök úr! Egyáltalán nem az Ön hibája, de ez az egész teljes zűrzavar.
EnglishThrough no fault of yours the chance to avoid scandal is pretty well shot.
Nem az ön hibájából bár, de a botrány elkerülésének esélye most igen csekély.
EnglishGretchen lost her mind; she's fixed in a state of hysteria and it's my fault.
- Gretchen elvesztette az eszét, megrekedt a hisztériás állapotban, és ez az én hibám.
English'They say at Nucklao that no Sahib must tell a black man that he has made a fault.'
- Nucklaoban azt tartják, egy sahib sose vallja meg egy fekete embernek, hogy tévedett.
EnglishIt's my fault you're even on this plane, McLanahan quickly It's my fault you got hurt.
- Az én hibám, hogy egyáltalán ezen a gépen vagy - mondta gyorsan McLanahan.
EnglishRosselli knew that, and he also knew that being here was partly his fault.
Bőven elegendő volt, hogy a tisztek még azt is elfelejtették, amihez addig értettek.
EnglishThis may be due to a network fault somewhere between the site and your computer.
Ez valószínűleg egy hálózati hiba valahol a hely és az Ön gépe között.
EnglishI have no fault to find with her-at least none that would prompt me to leave her.
Nincs vele semmi bajom... legalábbis olyan nem, ami arra késztetne, hogy kilépjek.
EnglishIf he lost the election and it was my fault, gosh, golly, that would be so hard on me.
Ha miattam veszítené el a választást, istenem, azt nagyon nehezen viselném.

Hasonló fordítások a(z) "to be in fault" szóra magyarul

fault főnév
in prepozíció