angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in fashion

EN

"to be in fashion" magyar fordítás

HU
EN

to be in fashion {ige}

volume_up
Khlestakov is dressed in the latest fashion.
Hlesztakov öltözéke divatos.
Of course I wasn't wearing anything but the thin stockings that fashion decreed, so I might as well have been naked.
Mivel pedig csak a divatos harisnyát viseltem, ennyi erővel meztelen is lehettem volna.
It's out of fashion, of course, and I understand dessert services have very little value nowadays - but there it is.
Ma már persze nem divatos, és úgy tudom, hogy a desszertkészleteknek nincsen értékük, de mégis szeretném.

Példamondatok a(z) "to be in fashion" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhen you've read all about the PrcRaphaelites you realise just what fashion is.
El kell olvasni a preraffaeliták történetét, abból kiderül, hogy mi az a divat.
EnglishHe'd been in a hut once, with the man who'd delivered them in just that fashion.
Valaha járt egy kunyhóban, melynek gazdája ugyanebben a modorban szólt hozzá.
EnglishA suitable Letherü prayer, though none would utter it in such a bold fashion.
Ez igazi lether ima lett volna, bár senki sem merte ilyen nyíltan megfogalmazni.
EnglishAllow me once more to use the word fusion and in a slightly different fashion.
Engedd meg, hogy ismételten a fúzió szót használjam, kissé árnyalt értelemben.
English(PT) Mr President, Parliament needs to interpret Democracy in a democratic fashion.
(PT) Elnök úr a Parlamentnek a demokráciát demokratikus módon kell értelmeznie.
EnglishThe first looked at me again in that uncannily calm fashion and then plunged forward.
Az első megint rám nézett azzal a hátborzongató nyugalommal, aztán előrelendült.
EnglishOh, how well I knew this fashion of painting; oh, how well I knew this countenance.
Ó, milyen jól ismertem ezt a stílust, ó, milyen jól ismertem ezt az ábrázatot!
EnglishHowever, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.
Minden fronton egyszerre kell azonban fellépnünk, következetes és határozott módon.
English'That pedigree I will give thee now - in my own fashion and some hard words as well.'
- A családfát - a magam módján - most odaadom neked, meg néhány kemény szót is.
EnglishHe was richly dressed in the Roman fashion, and he was clean-shaven, too, like a Roman.
Pompás, római divatú ruhát viselt, s szintén római módra simára volt borotválva.
EnglishFortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
Szerencsére a divat változóban van, és ez a zavar ma már kevésbé elterjedt.
EnglishNative-fashion, he curled himself up on a stripped cot and went to sleep.
Bennszülött szokás szerint összekuporodott egy csupasz tábori ágyon és elaludt.
EnglishSo, tell me, what fashion of robots are you? he asked the two newcomers.
Szóval, áruljátok el, miféle robotok vagytok? kérdezte a két újonnan érkezettől.
EnglishAn aged concierge admitted them and greeted Fournier in a surly fashion.
Egy koros házmester engedte be őket, aki kényszeredetten köszöntötte Fournier-t.
EnglishThen he stood before the fire and looked me over in his singular introspective fashion.
Ezután a kandalló elé állt, és a maga különös, fürkésző módján méregetni kezdett.
EnglishShe wore her coat and had one of Spade's overcoats wrapped cape-fashion around her.
Rajta volt a kabátja, és Spade felöltőjét pokrócszerűen maga köré csavarta.
EnglishI'm the prisoner of capricious fashion and am actually quite plain tonight.
Rabszolgája vagyok a szeszélyes divatnak, és ma este még egyszerűen is öltözködtem.
EnglishNone of us really extends the golden rule in truly diffuse and universal fashion.
Egyikünk sem terjeszti ki az Aranyszabályt egy valóban széleskörű és egyetemes szokássá.
EnglishBut a bar in the head took fashion sense to excess by any standard of measure.
De egy, a homlokából kiálló vasrúd nos, ez olyan divathóbort, amire mindenki felfigyel.
EnglishNowadays we have revues, and the country squire has died out of musical fashion.
Ezeket és különféle egyéb ügyeket forgatva a fejemben, gépiesen végigjártam a betegeimet.

Hasonló fordítások a(z) "to be in fashion" szóra magyarul

fashion főnév
in prepozíció