angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in error

EN

"to be in error" magyar fordítás

HU
EN

to be in error {ige}

volume_up
'The Patriarch of Coombe is in error,' Ortzel said in a clipped voice.
Coombe pátriárkája ismét téved mondta csípősen Ortzel.
I'm afraid you're in error, My Lord,' Sephrenia disagreed.
Attól tartok, téved, nagyuram csóválta a fejét Sephrenia.
- Maga téved - mondta végül.

Példamondatok a(z) "to be in error" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat is an error in our system, one that the present report brings to our notice.
Ez egy hiba a rendszerünkben, egy, amire a jelen riport felhívja a figyelmünket.
EnglishIf he misinformed Parliament, just before the vote, that would be a serious error.
Súlyos hiba lenne, ha éppen a szavazás előtt tévesen tájékoztatná a Parlamentet.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - unauthorized request.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem engedélyezett válasz.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - request needs signature.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - a kérést alá kell írni.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - unknown certificate.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - ismeretlen tanúsítvány.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - directory lookup error.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - névtár keresési hiba.
EnglishReturns the standard error of the predicted y value for each x in the regression.
Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - malformed request.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem jól képzett kérés.
EnglishReturns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity.
x és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.
EnglishIf this was the case, we'd have a really easy solution to the problem of human error.
Ha ez lenne a helyzet, nagyon egyszerű lenne a megoldás az emberi hiba problémájára.
EnglishThis error typically occurs if you do not have enough permissions to read the file.
Ez a hiba általában akkor fordul elő, ha nincs jogosultsága az adott fájl olvasásához.
EnglishDr Kaminiskiy went over the films and swore at himself for his error of the previous day.
Dr. Kaminszki még egyszer átnézte a röntgenfelvételeket, és el-káromkodta magát.
EnglishI would like to stress that the level of error in some operations remains high.
Hangsúlyozni szeretném, hogy egyes tevékenységterületeken továbbra is magas a hibaszint.
EnglishThe other area is structural policies, where there is an estimated 12% error.
A második terület a strukturális politikáké, ahol a jogosulatlan lehívások aránya 12%.
EnglishEdward de Bono: Stage magic relies almost wholly on the momentum error.
Edward de Bono: A színpadi bűvészet szinte teljesen a lendület hibájára alapoz.
EnglishReturns the number corresponding to an error value occurring in a different cell.
Egy másik cellában fellépő hibaértéknek megfelelő számot ad eredményül.
EnglishIt basically corrects a factual error that was pointed out by Greek colleagues.
Alapvetően egy tárgyi tévedést javít ki, amelyre a görög kollégák hívták fel a figyelmet.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - server is busy.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - a kiszolgáló foglalt.
EnglishThe number of errors has fallen, but we have still not reached the 'tolerable error level'.
Csökkent a hibák száma, de még mindig nem értük el az "elfogadható hibaszintet”.
EnglishBut to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
De nagy hiba volna, ha a mostani megkönnyebbülés után visszaesnénk rossz szokásainkba.

Hasonló fordítások a(z) "to be in error" szóra magyarul

error főnév
in prepozíció