angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in despair

EN

"to be in despair" magyar fordítás

EN

to be in despair {ige}

volume_up
AG: Every scientist will recognize that expression of despair.
AG: Minden kutató fel fogja ismerni ezt a kétségbeesett kifejezést.
Seeing Palomo Grove for the first time Fletcher had come close to despair.
Meglátva Palomo Grove-ot Fletcher szinte teljesen kétségbeesett.
The man who lived here, the intruder said, was in despair.
Itt egy kétségbeesett ember lakott - folytatta a betolakodó.

Példamondatok a(z) "to be in despair" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf these four, my oldest and closest friends, are part of it, then I despair.
Ha ez a négy, a legrégibb, legbizalmasabb barátaim is benne vannak, akkor végem.
EnglishOf course, it could have been Louis's despair which fueled her fount of misery.
Hát persze, hogy táplálhatta nyomorúságának mély kútját Louis reménytelensége!
EnglishYes, if I am in the depths of despair, perhaps you are to blame, said Delphine.
- Igen - szólt Delphine -, talán maga is hibás benne, hogy ilyen örvénybe kerültem.
EnglishAnd when I'd had a bellyful of despair, I'd opened the books and begun to read.
Ha már nagyon el voltam keseredve, csak felcsaptam valamelyik könyvét, és olvastam.
EnglishIt had been, he remembered, a long epistle, breathing mingled passion and despair.
Emlékezett, hogy hosszú levél volt, tele izzó szerelemmel és kétségbeeséssel.
EnglishHe bit down hard again but I was too far gone by then, too full up of despair.
Megint keményen harapott, de addig már jól bent volt, megtelt elkeseredéssel.
EnglishWe did have a chance, that is, if I did not despair and seal the fate of all of us.
Volt esélyünk, feltéve, ha nem esem kétségbe, amivel megpecsételném sorsunkat.
EnglishI had met one years ago and the look of despair in his eyes would never leave me.
Egy évvel azelőtt találkoztam eggyel, és kétségbeesett tekintete örökre belém égett.
EnglishHe had been in such black despair because of grief, the pain had been intolerable.
A bánat, az elviselhetetlennek érzett fájdalom lebírhatatlan elkeseredésbe döntötte.
EnglishMorgaine felt again the surge of unforgotten despair; she looked away from him.
Morgaine-ba ismét beléhasított a már-már elfeledett elkeseredés, elfordult.
EnglishTwo tattoos, a body that had seen better days, memories of anger and despair.
Két tetoválás, egy jobb napokat is látott test, a kétségbeesés és a düh emlékképei.
EnglishOptimism was a virtue; and the despair, the terror I often felt -- it was a sin.
A derűlátás erény, de az én gyakori rémületem, reménytelenségem, az bűn.
EnglishBarbara answered the phone on the fifth ring, just as Joe was beginning to despair.
Joe már kezdett kétségbeesni, de Barbara az ötödik csengetés után felvette a kagylót.
EnglishWhat despair did she have-what misery-why couldn't she tell me anything?
Milyen kétségbeesés kínozta milyen gyötrelem miért nem mondott el nekem semmit?!
EnglishIt was a little grungy around the edges, but it had never known despair.
A szélei egy kicsit rojtosak voltak ugyan, de soha nem ismerte a kétségbeesést.
EnglishEach had, he confessed, at some moment or other felt the threat of despair.
Bevallásuk szerint mindketten megízlelték már a reménytelenség fenyegetését.
EnglishI have to admit that I have a feeling of both hope and despair about this.
Be kell vallanom, hogy bennem a remény és kétségbeesés egyidejűleg van jelen.
EnglishSickened with despair, he wandered aimlessly around the wreckage of Dymar Laboratory.
A csalódottságtól kábán körbevonszolta magát a DyMar kiégett irodafrontján.
Englishcried the old man in his despair.
- Hát a szívünk vére semmire sem jó? - tört ki a kétségbeesés az aggastyánból.
EnglishTel's coming along rather well, but I despair of ever making a lady of the countess.
Tel például elég jól halad, de félő, hogy a grófnőből sosem faragok igazi nemeshölgyet.

Hasonló fordítások a(z) "to be in despair" szóra magyarul

despair főnév
in prepozíció