angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in danger

EN

"to be in danger" magyar fordítás

EN

to be in danger {ige}

volume_up
Effie Perine leaned forward, asking earnestly: Is she really in danger, Sam?
Effie előrehajolt, és komolyan kérdezte: Mondd, Sam, valóban veszélyben van?
He knew instantly that he was in danger, probably deadly danger.
Rögtön felfogta, hogy veszélyben van talán halálos veszélyben.
Something about mothers ... three thousand miles and she could sense the danger.
Anyák...Ötezer kilométerről is érezte, hogy a fia veszélyben van.

Példamondatok a(z) "to be in danger" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe monks railed against it, that Amadeo's father would take him into such danger.
A szerzetesek zúgolódtak, hogy az apa ilyen veszélyes útra akarja vinni a fiát.
EnglishIn modern vehicle cockpits, however, there is also a danger of sensory overload.
A modern gépjárművek vezetőfülkéiben előfordulhat érzékszervi túlterhelés is.
EnglishClearly, Hilary was aware of the danger, for she dealt masterfully with them.
Hilary egyértelműen tisztában volt ezzel a veszéllyel, és mesterien elhárította.
EnglishWell, I think it's important for people to know that the world is in danger.
Nos, azt hiszem, fontos, hogy az emberek megtudják: a világot veszély fenyegeti.
EnglishIf no progress is made in Cancún, the entire negotiating process will be in danger.
Ha Cancúnban nem jutunk előre, az egész tárgyalási folyamat veszélybe kerülhet.
EnglishThe rocks were the danger, and the monsters of the deep who lived in the lochs.
A veszélyt a sziklák jelentették, meg a mélység szörnyei, amelyek a tavakban éltek.
EnglishYou think I'd be satisfied doing nothing, waiting, while my father's in danger?
- Azt képzeled, hogy ölbe tett kézzel várakozom, miközben az apám veszélyben forog?
EnglishThen he was ahead and out of danger and suddenly aware that he had wet his pants.
Aztán megelőzte, a veszély elmúlt, és hirtelen rádöbbent, hogy a nadrágjába vizelt.
English'But if her life's in danger, won't the police department provide protection?'
- De ha a lányom élete veszélyben van, akkor nem a rendőrség ad neki védelmet?
EnglishSo, Chavez thought, now the danger to his family was a goddamned spectator sport.
A családomat fenyegető veszély immár átkozott látványossággá vált, gondolta Chávez.
EnglishThis is indisputably a high-risk technology which puts the population in danger.
Ez kétségtelenül nagy kockázatú technológia, ami veszélyezteti a lakosságot.
EnglishA flyer lifted from the roof and whispered away down the valley, no danger to them.
Az egyik tetőről egy kopter emelkedett fel, hogy surrogva eltűnjön a völgyben.
EnglishSo it makes little difference after all, and the kingdom is not in danger.
Tehát tulajdonképpen nem sokat számít a dolog; a királyság nincs veszélyben.
EnglishThe sense of being watched was gone, and the street was no longer a place of danger.
A figyelő szemek keltette érzés megszűnt, az utca többé nem jelentett veszélyt.
EnglishThe danger is that this will be lost, or at least diluted, in this new Agency.
A veszély az, hogy mindez elvész vagy legalábbis felhígul ebben az új ügynökségben.
EnglishThe Reform Treaty adopted under the Portuguese Presidency represents this danger.
A portugál elnökség alatt elfogadott reformszerződés jelenti ezt a veszélyt.
EnglishThe scar-faced Borderman recognized the danger of their position at a glance.
A sebhelyes arcú határvidéki egyetlen pillantással fölmérte helyzetük kockázatait.
EnglishDefinitely, the danger posed by the fortress Poëlitetz must be eliminated.
A veszélyt, amit a Poleitetz erőd jelentett, egyértelműen meg kellett szüntetni.
EnglishHe pon- dered the enormity of the danger that the people of the Four Lands faced.
Azon morfondírozott, milyen óriási veszedelemmel kell szembenéznie Négyföld lakóinak.
EnglishOrd and the FBI, little Mark Sway could be in a world of danger.
De Mr. Ord és az FBI szerint a kis Mark Swayre súlyos veszélyek leselkedhetnek.

Hasonló fordítások a(z) "to be in danger" szóra magyarul

danger főnév
Hungarian
in prepozíció