angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in council

EN

"to be in council" magyar fordítás

EN

to be in council {ige}

volume_up
As was said in the introduction, the Council is still deliberating on this decision and it will resume deliberation within this framework after the amendments.
Amint a bevezetésben elmondtam, a Tanács még mindig tanácskozik a határozatról, és a módosítások után ebben a keretben folytatja majd tanácskozását.

Példamondatok a(z) "to be in council" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Mindig történik valami ehhez hasonló az Európai Tanács ülése előtt három nappal.
EnglishI am telling you honestly, Mrs Doyle, that is the Council's position at present.
Megmondom Önnek őszintén, Doyle asszony, hogy ez a Tanács jelenlegi álláspontja.
EnglishIt is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
Különleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
EnglishWe shall continue our efforts to have those improvements approved by the Council.
Folytatnunk kell az erőfeszítéseinket, hogy a fejlesztéseket elfogadja a Tanács.
EnglishI appeal to the Council of Ministers to follow the European Parliament's policy.
Felhívom a Miniszterek Tanácsát, hogy kövesse az Európai Parlament politikáját.
EnglishThe General Affairs Council welcomed the opinion of the Commission on Montenegro.
Az Általános Ügyek Tanácsa üdvözölte a Bizottság Montenegróról adott véleményét.
EnglishMr President, Council and Commission, it is one month today until Christmas Eve.
az EFD képviselőcsoport nevében. - (DA) Elnök úr, tisztelt Tanács és Bizottság!
EnglishIt was on this basis that the Council agreed a common position on 15 September.
Éppen ennek alapján fogadott el a Tanács egy közös álláspontot szeptember 15-én.
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Mind a Tanácstól, mind a Bizottságtól nagyon pozitív hozzászólásokat hallottunk.
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
A Tanács már minden szinten rengeteg munkát elvégzett számos kérdés rendezésére.
EnglishPublic access to European Parliament, Council and Commission documents (debate)
A Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága (vita)
EnglishThese examples clearly illustrate the targeted strategy adopted by the Council.
Ezek a példák jól illusztrálják a Tanács által elfogadott, célirányos stratégiát.
EnglishMy question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?
A kérdésem a régi: a Tanács valójában milyen problémára keresi itt a megoldást?
EnglishThe Council and Parliament have the power to monitor the work of the Commission.
A Tanács és a Parlament jogköre a Bizottság munkájának felügyeletére korlátozódik.
EnglishInstead of increasing the pressure on the Council at this point, what do we do?
Ahelyett, hogy ezen a ponton fokoznánk a Tanácsra gyakorolt nyomást, mit teszünk?
EnglishThe European Union needs to intervene in the work of the UN Human Rights Council.
Az Európai Uniónak részt kell vennie az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának munkájában.
EnglishThe Council started the ratification process for the agreement on 14 June 2010.
A Tanács 2010. június 14-én elindította a megállapodás ratifikálási folyamatát.
EnglishIn contrast to the Council, Parliament has given specific figures in this regard.
A Tanáccsal ellentétben a Parlament e tekintetben konkrét számadatokkal szolgált.
EnglishThus, the Council's priorities for the 2011 budget seem to be somewhat illogical.
Ennélfogva a Tanács 2011. évi prioritásai némileg nélkülözni látszanak a logikát.

Hasonló fordítások a(z) "to be in council" szóra magyarul

council főnév
in prepozíció