angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in command

EN

"to be in command" magyar fordítás

EN

to be in command {ige}

volume_up
to be in command (és: to captain, to command)
Then the officer of the deck said, I'm sorry, sir, but the Admiral is still on the bridge and he has command.
Aztán a fedélzeti tiszt azt mondta: Sajnálom, de a tengernagy a hídon tartózkodik, és ő vezényel.
to be in command
volume_up
vezet {i.} (csapatot)

Példamondatok a(z) "to be in command" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe was a soldier, not a sailor, even though the PLAN did come under his command.
Katona volt, nem tengerész, de a haditengerészet is az ő hatáskörébe tartozott.
EnglishIf this command has a check mark, the data field in this line is a primary key.
Ha ez be van jelölve, az ebben a sorban található adatbázismező elsődleges kulcs.
EnglishHe thumbed the same speed-dial command, and again got only the fast-busy response.
Benyomta ugyanazt az előre programozott számot, és ismét foglalt jelzést kapott.
EnglishEstios remained stiff for a second, as if to assert his command of the situation.
Estios egy darabig mereven állt, mintha csak jelezni akarná, ki itt a parancsnok.
EnglishNewcombe's beeper went off, but he was already running for the command center.
Newcombe hívója elhallgatott, de a férfi már rohant is a parancsnoki központba.
EnglishEnter the shell command, the output of which you want inserted into your document.
Adja meg azt a parancsot, amelynek kimenetét be szeretné szúrni a dokumentumba.
EnglishOn his command, USS Asheville turned right and in- creased speed to twenty knots.
Parancsára a USS Asheville jobbra kanyarodott, és húsz csomóra növelte sebességét.
EnglishThyrza Grey could boast out loud about what occult powers she had or could command.
Thyrza Grey még dicsekedhetett is, milyen ereje van, és miféle erőknek parancsol.
EnglishBravo will establish a perimeter, then haul ass back to the helo on my command...
Bravo biztosítja a körzetet, aztán visszavonul a helikopterhez a parancsomra.
EnglishRadios and telephones rang and squawked on a makeshift command post in a corner.
Rádiók és telefonok csörögtek, visítottak a sarokban rögtönzött parancsnoki poszton.
EnglishClick in front of or behind the footnote or endnote, and then choose this command.
Kattintson a lábjegyzet vagy végjegyzet elé vagy mögé, és válassza ezt a parancsot.
EnglishYou know, Coop, there's one more thing you gotta learn about command, mate.
Tudod, Coop, van itt még valami, amit meg kell tanulnod - parancsot adni, haver.
EnglishVector aside for search, came an automatic command from an Imperial vessel.
- Kitérés, vektorok megadva!- érkezett a parancs a forgalmat irányító cirkálóról.
English`No, no, Petyr, that is beyond my power and the power of him whom I command.
Nem, nem, Petyr, az meghaladja hatalmamat, mint ahogy azét is, kinek parancsolok.
EnglishThat's enough, Bevier,' Sparhawk told the young Cyrinic in a tone of command.
Elég volt, Bevier szólt rá Sparhawk ellentmondást nem tűrően a fiatal lovagra.
EnglishCommand, this is Rifle Two-One, we need medics and we need them right the fuck now!
Parancsnok, itt Kettő-Egyes lövész, orvosokra van szükségünk, mégpedig most rögtön.
EnglishIf the DDE check box is selected, enter the DDE command that you want to use.
Ha bejelöli a DDE jelölőnégyzetet, adja meg a használni kívánt DDE-parancsot.
EnglishHe knows that I shall withdraw all love and trust from him if he disobeys my command.'
Tudja, hogy ha megszegi a parancsomat, elveszíti a szeretetemet és a bizalmamat.
EnglishThe Border Legion functioned best as a fighting unit when Balinor was in command.
A Határőr Légió akkor működött a leghatékonyabban, amikor Balinor volt a parancsnoka.
EnglishHe had to do that, didn't he, to show the troops that he was worthy of his command.
Ezt meg kell tennie, meg kell mutatnia az embereinek, hogy méltó a parancsnokságra.

Hasonló fordítások a(z) "to be in command" szóra magyarul

command főnév
in prepozíció