angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in cast

EN

"to be in cast" magyar fordítás

EN

to be in cast {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be in cast" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt soaked the TV Guide, drowning the cast of The Sopranos in a puddle of brown.
A kávé átáztatta a tévéműsort, a Szopránok szereposztása barna tócsába fulladt.
EnglishAboard the barge, Katsin loosened the mooring lines and stood ready to cast off.
A bárka fedélzetén Katsin meglazította a kötelet, és felkészült az indulásra.
EnglishAs I learned later, Belbo meant to cast the colonel into the maw of Manutius.
Később tudtam meg, hogy Belbo az ezredest a Manuzio karmai közé igyekezett dobni.
EnglishThe flickering torches atop the wall cast a faint glow across the roof tops.
A fal tetején pislákoló lámpások halvány fényben fürdették a környező háztetőket.
EnglishShe raised both her hands as if to cast a spelland the old man's face paled.
- Felemelte kezeit, mintha varázslatra készülne - és az öreg arca elfehéredett.
EnglishAnd he would not: but went and cast him into prison, till he paid the debt.
De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását.
EnglishHo stood just inside the corridor door looking as if he had been cast in bronze.
A folyosóra nyíló ajtón belül állt, masszívan, mintha bronzba lenne öntve.
EnglishI could just discern the faint red glow cast by the port navigation light.
A híd legvégén csak alig-alig láttam a bal oldali navigációs lámpa vörös fényét.
EnglishFurther and further abroad he gazed, until he cast his gaze upon Barad-dûr.
Mind távolabb és távolabbra tekintett, míg végül a tekintete ráakadt Barad-dúrra.
EnglishBefore midnight the cigars joined the radio, plaster cast, and shoes in Ipswich.
A szivarok még éjfél előtt a rádió, a gipszöntvény és a cipő mellé kerültek Ipswichben.
EnglishThey put you into a spacesuit and cast you adrift with your micro-wave on.
Aztán űrruhába bújtattak, és kiraktak az űrbe a mikrohullámú adó-vevőddel együtt.
EnglishThey bait the hook and cast the line in order to learn which fish will strike.
- Bedobják a horgot a vízbe, hogy lássák, melyik hal szándékozik ráharapni.
EnglishShe'd a few spells left, aye, but scarce the strength to stand and cast them.
Maradt még néhány varázslata, ha igen, de ereje nem, hogy használja is őket.
EnglishIt was a moonless night, though the stars cast a dim glow over the rugged landscape.
Holdtalan éjszaka volt, a csillagok halvány fényt hullattak a hegyes-völgyes tájra.
EnglishThree times we have cast the sacred finger-bones of the Spring Child, said Hargoth.
Háromszor is elvetettük a Tavaszi Gyermek szent ujjcsontjait mondta Hargoth.
EnglishIt is I should be at Viviane's side, and I cast it away of my free will ...
Nekem lenne ott a helyem Viviane oldalán, és én ezt eldobtam saját jószántamból...
English'Faith, master, I am thinking of the poor men that were cast away before us even now.
3. HAL: Azokra a szegény emberekre gondoltam, kik épp előttünk süllyedtek el.
EnglishLet us, therefore cast off the works of darkness and put on the armour of light.
Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.
EnglishBut you have cast a spell over us, and I cannot think but this magic is good.
- Te azonban megbűvöltél mindannyiunkat, s ezt a varázslatot csak jónak tudom érezni.
EnglishBewildered, the scientist took the boys letter and cast his eye over the first line.
Blinov értetlenül vette kezébe fia levelét, szeme végigfutott az első soron.

Hasonló fordítások a(z) "to be in cast" szóra magyarul

in prepozíció