angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in blast

EN

"to be in blast" magyar fordítás

EN

to be in blast {ige} [idióma]

volume_up
If the first works, the second bomb will be destroyed in the blast.
Ha az első működik, a másodikat a robbanás megsemmisíti.

Példamondatok a(z) "to be in blast" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishThe final blast of thyme died away; there was a round of applause; the lights went up.
Majd elhalt a kakukkfű utolsó zengése, nagy taps tört ki, kigyulladtak a lámpák.
EnglishAfraid that the blast had hit Kate and Jason, I stabbed Petey's thigh again.
Féltem, hogy a lövés eltalálta Kate-et és Jasont, újból beledöftem Petey combjába.
EnglishAt last he blew a great blast on his pipe which brought the eels to a sudden halt.
A férfi végül nagy levegőt vett, és belefújt a sípjába, mire az angolnák megtorpantak.
EnglishHe did it standing up, setting himself for a blast of anger from that gravelly voice.
Fölállt, fölkészülve annak a korábban már hallott, reszelős hangnak a dühkitörésére.
EnglishA sharp blast of light flashed in the east, searing the sky all around them.
Éles fény villant kelet felől, és mintha lángra lobbantotta volna az eget körülöttük.
EnglishI felt the blast of a shot and realized that a man was firing from immediately behind me.
Hallottam a lövések robaját, és rájöttem, hogy valaki közvetlenül mögülem tüzel.
EnglishThe tiny Quail decoy was not merely destroyed by the la blast-it was vaporized.
A lézersugár nem pusztán megsemmisítette a Quail-t - párává változtatta.
EnglishFor a moment Powell yearned to blast this well-meaning clumsy young normal.
Powell egy pillanatra úgy érezte, hogy a legszívesebben megölné ezt a tudálékos ifjút.
EnglishOne of the cardboard panes blew out and an icy blast shivered through the room.
Kitépte az egyik kartontáblát, és jeges széllökés zúgott át a szobán.
EnglishIt was as though a seventeen-year-old had been withered and bleached by a blast of heat.
Mintha egy tizenhét esztendőst egy hirtelen hőhullám fonnyasztott-fakított volna el.
EnglishAt the front door he caught the first blast of the wind along the icy street.
A szálloda ajtaján kilépve nekirontott a jeges utcán végigsüvítő szél.
EnglishThen a blast, an atomic mushroom, followed by thousands of Indians dancing in the streets.
Aztán robbanás, az atombomba gombafelhője, majd az utcán táncoló indiai tömeg képe.
EnglishHe was stunned and deafened by the blast, and felt wobbly when he stood.
Szótlanul figyelte, hogyan tanítja járni elsőszülött fiát egyik fegyverese.
EnglishInvestigators continue to search the wreckage for a clue to the cause of the blast.
A helyszínre érkezett szakértők bevonásával vizsgálják tovább, hogy mi okozta a robbanást.
EnglishNow move, or I'll blast your head from your shoulders ... all I need to take is the crown!
Most mozogj vagy lerobbantom a fejed a vállaidról... nekem úgyis csak a korona kell!
EnglishAt last, he laid both hands on the horn and honked a long, frustrated blast.
Keserűségében rátenyerelt a dudára mind a két kezével, úgy nyomta meg.
EnglishI can only pray that our poor raiders were not also caught in the blast.
Soha angol ember nem küzdött még ilyen elszántan és ilyen tiszta szívvel!
EnglishDo as I say, or I'll blast you to ashes or leave you forever drooling.
- Tedd, amit mondok, különben szénné égetlek, vagy örökre félkegyelművé változtatlak."
EnglishWith their dissolution complete he turned from the blast, and put his foot on the accelerator.
Miután a felbomlás befejeződött, az út felé fordult, és beletaposott a gázba.

Hasonló fordítások a(z) "to be in blast" szóra magyarul

in prepozíció