angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in bed

EN

"to be in bed" magyar fordítás

EN

to be in bed {ige}

volume_up
Miss Scheele beteg, ágyban fekszik, torokgyulladása van.
Rogers az ágyban fekszik az emeleti szobában.
- Caroline néni ágyban fekszik - mondta Richard.
And now the sheet stirs and humps up beside the thing in the bed.
A takaró most megmozdul, felpúposodik az ágyban fekvő lény mellett.
Craddock looked at the frail little figure in the big bed with interest.
Craddock elnézte az ágyban fekvő törékeny kis alakot.
Ezután az ágyban fekvő férfi felé indultam.

Példamondatok a(z) "to be in bed" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo Carrie got up, went to her bed, and slid between the cool sheets.
De csend volt; Így hát felkelt, az ágyához lépett, és bebújt a hűvös paplan alá.
EnglishThose were not the tweeds he had crawled out of before seeking bed, Simon noted.
Nem azok a rongyok voltak, amiket levetett ágyba bújáskor, állapította meg Simon.
EnglishOn a bed, in the shade of the fig tree, Thais lay quite white, her arms crossed.
Thaisz ágyon feküdt a fügefa árnyékában, egészen fehéren, karját keresztbe fonva.
EnglishIt was a perfectly ordinary room, but the bed looked too smalllike a child's bed.
Pedig nem volt annak a szobának hibája, legfeljebb az ágyát méretezték gyerekre.
EnglishYou carry your man to bed at once, and undress him to see that he is not dying.
Emberünket azonnal ágyra fekteti és levetkőzteti, hogy megtudja, nincs-e halálán.
EnglishShe sank toward the bed and shivered so much that she wrapped a sheet around her.
Az ágyra hanyatlott, és olyan reszketés fogta el, hogy be kellett takarnia magát.
EnglishI fell back down on the bed and my eyes closed, though I willed them to stay open.
Visszahanyatlottam az ágyra, a szemem becsukódott, pedig nyitva akartam tartani.
English'Remember what I used to tell you when I tucked you in bed when you were a child?
- Emlékszel, mit szoktam mondani neked lefekvés előtt, amikor még kislány voltál?
EnglishI sat up on the bed and put my feet on the floor and rubbed the back of my neck.
Fölültem az ágyon, leraktam a lábamat a padlóra, és megdörzsöltem a nyakszirtemet.
EnglishI was damn well going to get back to my bed at the Arapahoe or my cot in prison.
Igenis visszakerülök az ágyamba, az Arapahoeba, vagy a priccsemre a börtönben.
EnglishShe moved creakily around the bottom of her bed, hold-ing on to it as she went.
Lassan megkerülte az ágyat, közben egyetlen percre sem engedte el az ágy végét.
EnglishThat channel only a dry stream bed now, but during a heavy rain it over flowed.
A meder most csak száraz folyóágy volt, de nagy eső idején kilépett belőle a víz.
EnglishWe go now to our cradle, he said, which is our crypt, our bed which is our grave.
Most a bölcsőnkhöz megyünk mondta vagyis a kriptánkba, az ágyunkba, ami sírgödör.
EnglishHe straightened the boy's blankets and added the quilt from the foot of the bed.
Kisimította a gyerek takaróit, ráborította a paplant, amely az ágy végében feküdt.
EnglishI stripped the sheets and pad off the bed and dragged the mattress to one side.
Lehúztam az ágyról a párnát és a lepedőt, és oldalára támasztottam a matracot.
EnglishMore likely he will send a sandestin** with a plague of stag-beetles for my bed.
Tamurellót hamarosan a szelídek között is a legszelídebbként fogják számon tartani.
EnglishThey'd bought a water bed a little before the cancer came to tear up his belly.
Vettek egy vízágyat nem sokkal azelőtt, hogy a rák emészteni kezdte a gyomrát.
EnglishThe killer went in and ditched his gun on the bed and found another gun there.
A gyilkos bement, bedugta a pisztolyát a párna alá, ahol egy másikat is talált.
EnglishOn the big screen, Arthur had just awakened in bed after a night of debauchery.
A hatalmas vásznon Arthur éppen akkor ébredt fel egy átdorbézolt éjszaka után.
EnglishEventine slid to the edge of the bed and dropped one leg cautiously to the floor.
Eventine az ágy szélére csúszott, és egyik talpát óvatosan leeresztette a padlóra.

Hasonló fordítások a(z) "to be in bed" szóra magyarul

in prepozíció