angol-magyar fordítás erre a szóra: to be in a mess

EN

"to be in a mess" magyar fordítás

EN

to be in a mess {ige} [idióma]

volume_up
The public economy in many European countries at present is in a mess, and one solution proposed is to start to raise VAT rates.
Ma sok európai ország államháztartása bajban van, és az egyik javasolt megoldás a hozzáadottérték-adók növelése.

Példamondatok a(z) "to be in a mess" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBit of a mess at the moment and all that, but we'll get there all right in the end.
A zűr pillanatnyilag nem kicsi, de kimászunk belőle, és ha a vége jó, minden jó.
EnglishThe Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
Maga a Bizottság is megsérti az európai jogot, tehát teljes az összevisszaság.
Englishof two years work - that labyrinthine mess of words!
Két év munkájának gyümölcse (szó szerint gyümölcse!) ez az iszonyatos szólabirintus.
EnglishAnd I had to write down the name of this TED Fellow so I didn't mess it up here.
Le kellet írnom ennek a TED előadótársamnak a nevét, nehogy elrontsam itt.
EnglishBastard, thought Rudin, it was your bloody ministry that got us into this mess.
Disznó, gondolta Rugyin, a te átkozott minisztériumod húzott minket csőőbe.
EnglishIf Saruman peeps out of any of his windows, it must look an untidy, dreary mess.
Bármelyik ablakán kandikál is ki Szarumán, csak sivár pusztulást, összevisszaságot lát.
EnglishFirst you put me in this mess, and then you think you can just get rid of me.
Először is belekevertél ebbe, most meg csak úgy meg akarsz szabadulni tőlem.
EnglishSo they cleaned the mess up as they had cleaned up so many on the highway.
ÍGY HÁT FELTAKARÍTOTTÁK a mocskot, ahogy olyan sokszor megtették az országutakon.
EnglishMust I too have my foot thrust in the mess of life before I saw the pain?
Hát nekem is bele kell lépnem az élet véres sarába, hogy meglássam a szenvedést?
EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Addig rendbe tesszük ezeket a dolgokat, amelyek most még kicsit zűrzavarosak.
EnglishI'm in a terrible mess and I really haven't had time to clean myself up or do anything.
Semmire sem volt még időm, még arra sem, hogy egy kicsit rendbe szedjem magam.
EnglishIf I can't get this damned mess to start working, then why the hell am I here?
Ha nem tudom működésre bírni ezt a szemétdombot, akkor mégis mi a fenét keresek én itt?
EnglishKoris poked a finger into the mess Simon held, his face blank with amazement.
Koris megérintette a Simon kezében levő dolgokat, és teljesen megdermedt elképedésében.
EnglishHe'd be alive now and there would be none of this oogy mess to clean up.'
Még most is élne, és nekem nem kéne itt bajlódnom ezzel a sok pocsékossággal.
EnglishI wanted you out of there, since it's going to be a complicated enough mess as it is.'
Ki akartam hozni onnét magát, mert ez az ügy már így is épp elég zűrzavaros.
English'I mean, a large part of this whole mess is over the Holy Places, isn't it?
- Úgy értem, ez a sok cécó nagyobbrészt a szent helyek miatt van, nem igaz?
English(He used a crude Russian expression that refers to a pile of dog mess on the pavement.)
A járdán heverőő kutyaürülékre alkalmazott, durva orosz kifejezést használta.
EnglishHe dropped into a camp-chair by the door of the Mess-tent and slid off his boots.
Az étkezősátor mellett egy tábori székbe roskadt és levetette cipőjét.
EnglishA decontamina-tion crew moves in swiftly to clean up whatever mess you've made in the lab.
Ezután megérkezik a fertőtlenítő csapat, és gyorsan megtisztítja a helyiséget.
EnglishWhy dont we step across to the officers mess for a nice cup of tea? he suggested.
Miért nem ugrunk át a tiszti kantinba egy csésze jó teára? javasolta.