EN

to be ill at ease {ige}

volume_up
to be ill at ease (és: to squirm)
And suddenly she realized that' he, too, was ill at ease, delaying.
És egyszerre rájött, hogy Uther is zavarban van, húzza-halasztja a dolgot.
idegenül érzi magát
kellemetlenül érzi magát
kényelmetlenül érzi magát
kényelmetlenül érzi magát
kényesen érzi magát
kínosan érzi magát

Példamondatok a(z) "to be ill at ease" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe was not shy from ignorance, nor from being ill at ease, nor from any defect.
Félénksége nem tudatlanságból, nem félszegségből, nem is testi hibából fakadt.
EnglishGimli stood ill at ease, frowning, but Éomer came up to him, leading his horse.
Gimli komor képpel toporgott, de odajött hozzá Éomer, száron vezetve a lovát.
EnglishAt least as much as Gordons speech, Denas letter had made the man ill at ease.
Dena levele miatt legalább annyira kínosan érezte magát, mint Gordon beszéde miatt.
EnglishThe young man, who had a pale nondescript face, seemed very ill at ease.
A seszínű hajú, sápadt, bizonytalan arcvonású fiatalember sehogy sem találta helyét.
EnglishAs he walked he glanced continually over either shoulder, like a man who is ill at ease.
Menet közben szüntelenül jobbra-balra tekingetett, mint aki csakugyan fél.
EnglishEven in broad daylight, armed to the teeth and safe in the sun, they were ill at ease.
Még a forró napsütésben állva, biztonságban, állig felfegyverezve sem érezték jól magukat.
EnglishAnd suddenly she realized that' he, too, was ill at ease, delaying.
És egyszerre rájött, hogy Uther is zavarban van, húzza-halasztja a dolgot.
EnglishI avoided his eyes and presented to my best ability a man who is ill at ease.
Nem néztem a szemébe, és legjobb képességeim szerint alakítottam a zavarban lévő férfiú szerepét.
EnglishIt should, you know... put the audience ill at ease, like his inner-personality.
Olyannak,...hogy a közönség kényelmetlenül érezze magát, ahogy beleképzeli magát Benny lelkivilágába.
EnglishThe two cabi- net secretaries were ill at ease right now, but then so was the Deputy J-3.
A két miniszter zaklatott lelkiállapotban volt, akárcsak a J-3-as referatúra helyettes vezetője.
EnglishThen I'll ease down to the Placement Office and corner the director and spill my guts.
Aztán leosonok az egyetem munkaközvetítő irodájába, elkapom az igazgatót, és mindent kitálalok neki.
EnglishI have indeed noted that my position is in the minority, although I do not feel ill at ease.
Tudomásul vettem, hogy álláspontommal kisebbségben maradtam, de emiatt nem érzem magam rosszul.
EnglishWhile I was trying to remember, my companion, becoming even more ill at ease, was finally impelled to speak.
Míg az emlékezetemet tornáztattam, társamat növekvő zavara beszédre késztette.
English'Well, actually' - she tasted bile, ill at ease - 'Walter, I mean Mr Trask, doesn't want anything.'
- Nos hát -mondta epésen - Walter, illetve Mr. Trask nem akar semmit.
EnglishA little ill at ease but managing to mask it very successfully.
A fiatalember kinyújtotta kezét, és a detektív felé lépett.
EnglishThe man was a loner, ill at ease working in a team.
Munro magányos volt, feszélyezte, ha csoportban kellett dolgoznia.
EnglishHe knew that he had killed and eaten, or rather, that the Ranger had, but he did not feel ill at ease over the idea.
Tudta, hogy ölt és evett, illetve, a Csavargó tette mindezt, de nem érezte magát kínban.
EnglishHe shifted from one work boot to the other, ill at ease.
Petey az egyik lábáról a másikra állt, feszültnek látszott.
EnglishIll at ease, Stare Skill said curtly, It's time we were on our way.
Stare Skill kurtán közbevágott: Ideje indulnunk.
EnglishI felt horribly ill-at-ease as I told him what I wanted.
Szörnyű zavarban voltam, amíg elmondtam, mit akarok.