angol-magyar fordítás erre a szóra: to be hung up

EN

"to be hung up" magyar fordítás

EN

to be hung up {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be hung up" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI hung up, finished my coffee and dialed the number of Derace Kingsleys office.
Letettem a kagylót, megittam a kávémat, és Derace Kingsley irodáját tárcsáztam.
EnglishAfter she hung up the receiver, she felt better, just knowing help was on the way.
Miután letette a kagylót, jobban érezte magát a tudattól, hogy úton a segítség.
EnglishBut you can ask me to sneak into the Index Room and risk getting hung up by my thumbs.
De arra megkérhet, hogy beosonjak az irattárba és kockáztassam, hogy lebukok.
EnglishHe dialed as silently as possible, let the other end ring once, then hung up.
Olyan csendben tárcsázott, amennyire bírt és egy kicsengés után letette.
EnglishChap hung up and took a deep breath, as did Klockner across the street.
Chap letette a telefont, és nagyot sóhajtott, akárcsak Klockner a szemközti házban.
EnglishThe reservation is in your name,’ said the caller, and he hung up for the last time.
A maga nevére foglaltattunk asztalt - mondta a férfi, és ismét bontotta a vonalat.
EnglishIm afraid you have the wrong number, caller, the operator said, and hung up.
- Akkor sajnos eltévesztette a számot - mondta a központos, és letette.
EnglishThe connector-plug's hung up on one of the chair's back legs - I practically guarantee it.
A dugó épp csak beakadt a szék hátsó lábába erre akár meg is mernék esküdni.
EnglishSpicer hung up, and Trevor put his feet back on his desk and appeared to return to his nap.
Spicer letette a kagylót, Trevor pedig újra felrakta a lábát az íróasztalra.
EnglishHowever, everything seems to have got hung up on the issue of trademark protection.
Azonban úgy tűnik, a megállapodásban minden a védjegyek védelmének kérdése köré csoportosul.
EnglishIn the morning you may tell me about them, she said sharply, and hung up.
Holnap délelőtt majd elmesélheti válaszolt élesen, és letette a kagylót.
EnglishAbout every ten days or so, he called Stacy and Jim, just to say he was alive, then hung up.
Átlagosan tíznaponta felhívta Stacyt és Jimmyt, közölte, hogy még él, aztán letette.
EnglishThe truth of it is that we're hung up until we can get what we want from Paris.
Az az igazság, hogy mindaddig tehetetlenek vagyunk, amíg nem kapjuk meg Párizsból, amit akarunk.
EnglishAs soon as he started with that kind of stuff, I knew he was a nut, so I hung up on him.
Amint elkezdte ezt a baromságot, tudtam, hogy őrülttel van dolgom, és letettem a kagylót.
EnglishHe checked his watch, surprised that ten minutes had elapsed since Saul had hung up.
Az órájára pillantott; meglepte, hogy már tíz perc eltelt a Saullal folytatott beszélgetés óta.
EnglishJilly took the receiver from her grasp, and hung up before the second 1 could be entered.
Ekkor azonban a lány elvette tőle a kagylót, és visszatette a helyére.
EnglishHe called the roommate again, and got himself hung up on when he asked too many questions.
Ekkor ismét a szobatársnőhöz fordult, de az megunta a sok kérdést, és lecsapta a kagylót.
EnglishHe hung up, looked around, opened the door, looked around, and started toward Croft.
Letette a kagylót, körbenézett, kinyitotta az ajtót, megint körbenézett és megindult Croft felé.
EnglishThe knife hung up there for an eternity as terror distorted Hilary's sense of time.
A kés egy örökkévalóságig lebegett a feje fölött, ahogy Hilary időérzékét eltorzította a rémület.
EnglishVic dialed the number in the dark, listened to it ring in the dark, hung up in the dark.
Vic sötétben tárcsázott, sötétben hallgatta a csengetést, és sötétben tette vissza a kagylót.

Hasonló fordítások a(z) "to be hung up" szóra magyarul

hung melléknév
up prepozíció