angol-magyar fordítás erre a szóra: to be hung over

EN

"to be hung over" magyar fordítás

EN

to be hung over {ige}

volume_up
to be hung over (és: to have hot coppers)
Filitov thundered with the rage only possible to a hung-over professional soldier.
mennydörgött Filitov olyan haraggal, ami csak egy másnapos, profi katonától telik ki.
I was in London at a party last night... so I'm afraid I'm a bit hung over.
- Á nem, az éjjel Londonban buliztam... úgyhogy egy kissé másnapos vagyok.
When he wasn't drunk or too hung over, wasn't nobody in this town'd work harder for you than Hugh would.
- Ha nem volt részeg vagy másnapos, senki a munka végét meg nem fogta jobban őnála.

Példamondatok a(z) "to be hung over" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe looked up at the mountain that hung over them, and felt its menace himself.
Vanye felnézett, és szinte érezte a fölébük magasodó hegyekből áradó fenyegetést.
EnglishIts rear feet hung over the sides of the trap's board, twitching randomly.
Kicsüngő hátsó lába időnként meg-megrándult, bajszán vércsöppek piroslottak.
EnglishI was in London at a party last night... so I'm afraid I'm a bit hung over.
- Á nem, az éjjel Londonban buliztam... úgyhogy egy kissé másnapos vagyok.
EnglishA pastoral sweetness hung over all, yet nature had been kept at bay.
Pásztori édesség lebegett a kert fölött, ám azért kordában tartották a természetet.
EnglishFilitov thundered with the rage only possible to a hung-over professional soldier.
Micsoda? mennydörgött Filitov olyan haraggal, ami csak egy másnapos, profi katonától telik ki.
EnglishShe pulled free of him and got the washrag from its place, hung over the sink faucet.
Kirántotta magát a férfi szorításából, és felkapta a felmosórongyot.
EnglishNow he felt a little less headachy, hung over, and downright miserable.
Most már egy kicsit kevésbé volt fejfájós, macskajajos és nyavalyás.
English'And look, there's an oil stove, and a duffle coat hung over the back of the chair.
Nézd, ott az olajtűzhely, és egy gyapjúkabát lóg a széktámlán.
EnglishI went down to the end and hung over the railing that led downstairs.
A szoba végébe mentem, és áthajoltam a lefelé vezető lépcső korlátján.
EnglishHis feet hung over the end of the couch in knobby gray socks.
A lába lelógott a heverő széléről, s így látni lehetett a csomós, szürke zoknikat.
EnglishDespite the blue sky forecast, gray drizzly clouds hung over the city.
A derült eget ígérő előrejelzés dacára a városra összefüggő, szürke felhőtakaró ereszkedett.
EnglishThe block was long enough that only the elf's feet hung over the edge.
A kőtömb elég hosszú volt ahhoz, hogy csak a lábai lógjanak le róla.
EnglishThe sword that's hung over Amer- ica for a generation.
A kard, amely egy generáción át függött Amerika feje fölött mosolygott Van Damm.
EnglishWhen he wasn't drunk or too hung over, wasn't nobody in this town'd work harder for you than Hugh would.
- Ha nem volt részeg vagy másnapos, senki a munka végét meg nem fogta jobban őnála.
EnglishNotice how her husband hung over her as she was coming round.
Emlékezzenek csak rá, mennyire vigyázott a férje, amikor magához tért.
EnglishI hung over his head, enigmatic, unrelieved, terrifying.
Ez függött a fej fölött rejtelmesen, megfejthetetlenül, rémületet keltően.
EnglishHe squinted up at the noonday sun, bleary and wan-looking in the pervading haze that hung over Cimmura.
Felsandított a déli napra, amely a város füstjében sápadtnak és elmosódottnak látszott.
EnglishShining red hair fell over her shoulders like a stream, and curling strands hung over her breasts.
Csillogó, vörös haja hullámokban omlott a vállaira, és kunkorodó tincsek hullottak a melleire.
EnglishThe lamb's front legs hung over one side of 'begotten son's' chest, its rear legs over the other.
A bárány mellső lábai az egyszülött fiú mellének egyik oldalán lógtak, a hátsó lábai a másikon.
EnglishThe picture had hung over the davenport and I hadnt even looked at it.
A kép a pamlag fölött függött, én rá se néztem az előbb.

Hasonló fordítások a(z) "to be hung over" szóra magyarul

hung melléknév
over határozószó
over melléknév