angol-magyar fordítás erre a szóra: to be held in account

EN

"to be held in account" magyar fordítás

EN

to be held in account {ige}

volume_up
to be held in account
to be held in account
to be held in account
számottevő személyiségnek tartják

Példamondatok a(z) "to be held in account" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAll of us will shortly be held to account by our fellow Europeans at the ballot box.
Európai polgártársaink hamarosan valamennyiünket elszámoltatnak majd a szavazóládáknál.
EnglishThe real criminals are the tyrants in Tehran and they will be held to account.
A valódi bűnözők a teheráni zsarnokok, akik ezért még felelni fognak.
EnglishWe are elected by the citizens to do a job and we are entitled to be held to account by them.
Bennünket a polgárok egy feladat ellátására választottak meg és jogos, hogy elszámoltathassanak bennünket.
EnglishOne of the bases of the European identity is that history is looked straight in the eye and held to account.
Az európai identitás egyik alapja az, hogy a történelemmel szembe kell nézni és fel kell vállalni.
EnglishI would like to say - in a European Union forged from war - for us, war crimes must be held to account.
Szeretném elmondani - egy háborús múltú Európai Unióban - hogy számunkra a háborús bűnökért felelősségre vonás jár.
EnglishThis situation stems from the fact that Communism has never been formally held to account and condemned.
A jelenlegi helyzet abból fakad, hogy a kommunizmus bűneit formálisan sosem mondták ki, és a rendszert nem ítélték el.
EnglishCompanies must be held to account.
És ebben a vállalatoknak is felelősségük kell, hogy legyen.
Englishto be held in account
EnglishWhen we have answered these broader questions, then the way credit rating agencies are held to account will become more meaningful.
Ezen átfogóbb kérdések megválaszolása után lesz sokkal inkább értelme annak, hogy a hitelminősítő intézeteket hogyan vonjuk felelősségre.
EnglishHowever, the services of the European Commission and the company contracted to develop the central system should clearly be held to account.
Egyértelmű, hogy az Európai Bizottság szolgálatait és a központi rendszer fejlesztésére szerződtetett társaságot kell felelősnek tekinteni.
EnglishThe Burmese generals must ultimately be held to account for the way they have dealt with their own country's citizens, many of whom are still missing.
Végső soron a burmai tábornokok felelősek azért, ahogy a saját hazájuk állampolgáraival viselkedtek, akik közül sokan továbbra is az eltűntek között vannak.
EnglishIn the name of justice, Salih Osman strives, day after day, to ensure that those responsible for war crimes are held to account both nationally and internationally.
Az igazság nevében Szalih Oszman napról napra törekszik annak biztosítására, hogy a háborús bűnösöket mind nemzeti, mind nemzetközi szinten felelősségre vonják.
EnglishFinally, the perpetrators of those irregular election results that the observers have reported to us must be held to account and must not be allowed to get away with it.
Végezetül, felelősségre kell vonni a megfigyelők szerint szabálytalan választási eredményekért felelős személyeket, és nem hagyhatjuk, hogy ők büntetlenül maradjanak.
EnglishOmar al-Bashir's Government does not guarantee Sudanese citizens the right to protection, and must be held to account by the international community for violating this right.
Omar al-Bashir kormánya nem garantálja a szudáni állampolgárok védelemhez való jogát, így a nemzetközi közösségnek felelősségre kell vonnia e jog megsértése miatt.
EnglishThis has meant an increase in Parliament's responsibility, since this House has become the institution through which the ECB is now held to account before the European public
Ez a Parlament felelősségének növekedését jelentette, mert a Parlament lett az az intézmény, amelyen keresztül az EKB elszámolással tartozik az európai közvéleménynek.