EN

be good!

volume_up
Be good to my household staff; they have been loyal workers, every one of them.
Légy háztartásom tagjaihoz, egytől egyig hűséges szolgáim voltak.
But be good Sméagol and fetch me the herbs, and I'll think better of you.
De légy , Szméagol, és hozzál füveket, mindjárt jobb szívvel leszek hozzád.
Good boy, Vader, David Kennessy said, moving across the camera's field of view.
Légy fiú, Vader mondta David Kennessy, miközben áthaladt a kamera látóterén.
Go sit out there in the prom-enade and be good.
- Ülj le odakint, és viselkedj rendesen.

Példamondatok a(z) "be good!" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe suit had been made by a good tailor, but the tailor's name had been removed.
Az öltöny jó szabó munkája volt, de a cégjelzést gondosan eltávolították belőle.
English`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
Akkor jössz velem Rómába, és leisszuk magunkat jó itáliai borral! súgtam vissza.
EnglishBut I have still two good eyes, and I don't need spectacles to recognize people.
Még jó a szemem, és nincs szemüvegre szükségem, hogy jól megnézzem az embereket!
EnglishI say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
Én mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
English0h, good Jesus! she gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
Jaj, te jó Isten! zihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
EnglishWith their sense of caution appeased, they were merely good, simple fisherfolk.
Most hát eloszlott a félelmük, és megint egyszerű, barátságos halászokká váltak.
EnglishTo do good, to be rich in good work, to give easily, to communicate to others,
Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.
EnglishYoure saying youve had better nights and the timing wasnt good, not good at all.
Azt mondod, volt már jobb éjszakád is, és az időzítés rossz volt, nagyon rossz.
EnglishAnd then, with my arms around her, she told me quite coolly that it was no good!
Aztán, amikor már átöleltem, hűvösen kijelentette, hogy semmi értelme a dolognak!
EnglishStark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
Stark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishIt might be worth your while to endeavour to make a good impression, Tehol said.
Talán nem járnál rosszul, ha megpróbálnál jó benyomást kelteni javasolta Tehol.
EnglishIt might be any of them - yet all of them are unlikely for one very good reason.
Bárki lehetett közülük és mégis valószínűtlen, mert nagyon is jó magyarázata van.
EnglishWhat is there of good to be expected? said he, taking the letter from his pocket.
- Milyen jó hírt lehetne várni? - kérdezte az apja, előhúzva zsebéből a levelet.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishAs the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
Amint arra a biztos úr is emlékeztetett bennünket, ez nagyon jó - ezt elismerem.
EnglishIt happened every Saturday, and nothing electrified Black Oak like a good fight.
Semmi sem villanyozta fel Black Oak közönségét jobban, mint egy kiadós verekedés.
EnglishDrank whiskey like it was Perrier, but a good thinker and a superior tac­tician.
Úgy issza a whiskyt, mint más a Perrier-t, de okos fickó és nagyszerű taktikus.
EnglishThere is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
És abban sincs vita, hogy Törökországnak jószomszédi viszonyra kell törekednie.
EnglishIll tell her that you shot very well and that the portrait was in good condition.
Majd elmondom neki, hogy ragyogóan lőttél, s hogy a képnek nem esett semmi baja.

Hasonló fordítások a(z) "be good!" szóra magyarul

good melléknév
good főnév
to make good ige
rattling good melléknév