angol-magyar fordítás erre a szóra: to be going on

EN

"to be going on" magyar fordítás

EN

to be going on {ige}

volume_up
This draft regulation is currently going through the adoption procedure in the institutions.
E jogszabálytervezet elfogadása jelenleg folyamatban van az intézményeknél.
Valami folyamatban van Biztosan csak ennyit tudok.
While evaluations have been finished, the selection process of proposals for funding is still going on.
Az értékelésnek már vége, de a pénzügyileg támogatandó javaslatok kiválasztása még folyamatban van.

Példamondatok a(z) "to be going on" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSay, Rudy, you're going with Brodnax and Speer, aren't you? he calls out loudly.
Mondd, Rudy, te nem a Brodnax és Speerhez mész dolgozni? szólít meg jó hangosan.
EnglishThe bartender's looking at him thinking What the fucking hell's going on here??.
A kocsmáros bámul rá és arra gondol, hogy "Mi az ördögöt fog ez itt csinálni??".
EnglishI grabbed that young man by the throat and I said, I'm going to make you listen.
Torkon ragadtam azt a suttyót, és azt mondtam: Most pedig ide fogsz figyelni rám!
EnglishHe looked levelly into the apex's eyes and he knew he was going to keep playing.
Egyenesen a csúcsnemű szemébe nézett, és tudta, hogy folytatni fogja a játékot.
EnglishThere was a bustle of messengers, people coming and going, a feeling of urgency.
Itt lázas sürgés-forgás fogadta, küldöncök jöttek és mentek sürgős üzenetekkel.
EnglishHe is going to get more than the engagement: he is going to get us in codecision.
A részvételnél is többet akar elérni: rá akar venni bennünket az együttdöntésre.
EnglishI don't know what I'm going to do because I don't know what's being done to me.
Fogalmam sincs róla, mit teszek majd, mivel azt se tudom még, ők mibe rángattak.
EnglishI was a little concerned that the Presidency was going to abandon its priorities.
Egy kicsit aggódtam, hogy az elnökség nem törődik majd a Program prioritásaival.
EnglishYou may have loved a goddess and lived, but if you defy me yor are going to die!
LEHET, HOGY SZERETTÉL EGY ISTENNÕT, ÉS ÉLETBEN MARADTÁL, DE HA ÁTVERSZ, MEGHALSZ!
EnglishMy snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
Mesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
EnglishIt was looking into the dark and seeing something that was going to cat you up.
Mint amikor az ember a sötétbe néz, és megpillant valamit, ami fel akarja falni.
EnglishWil Gearing is in place, and he says everything's going according to plan, John.
Wil Gearing a helyszínen van, és azt mondja, minden a terv szerint halad, John.
EnglishNow, Sergeant Jenkins, McLanahan said, can you tell me what the hell's going on?
- Nos, Jenkins őrmester - szólalt meg McLanahan -, megtudhatnám, mi folyik itt?
EnglishWe're not going to skulk off and get married... as if we're ashamed of ourselves.
Nem fogunk elsettenkedni, és megházasodni valahol, mintha szégyellnénk magunkat.
EnglishAll I saw was his profile going past, but don't think I'm not sure it was Wynant.
Mindössze a profilját láttam, de ne hidd, hogy nem ismertem föl egész biztosan.
EnglishOnce again, people are going to die, and we are going to say we are powerless.
Újra meg fognak halni emberek, és azt fogjuk mondani, hogy tehetetlenek vagyunk.
EnglishHe might so easily have been going to Aberdeen or Brussels or even Birmingham.
Éppen így mehetett volna Aberdeenbe vagy Brüsszelbe, esetleg éppen Birminghambe.
EnglishAnd because I'm a dedicated masochist, I'm going to put my suit on this instant.
És mert én megátalkodott mazochista vagyok, most rögtön felveszem a sajátomat.
EnglishYou'll look lots better in blue because I'm going to wear my dun-colored dress.
Csak tessék fölvenni a kéket, mert az jól fest az én szalmasárga ruhám mellett.
EnglishHe added drily: And I don't think you'll be going that way either, Mr.
Aztán szárazon hozzátette: És azt hiszem, maga se fog meghibbanni, Mr. Lombard.

Hasonló fordítások a(z) "to be going on" szóra magyarul

going főnév
going melléknév
on
on határozószó