EN

to be getting on {ige}

volume_up
I'll go back there tomorrow and see how she's getting on.
Holnap visszamegyek, megnézem, hogyan boldogul.
- Hogy boldogul Lucy Rutherford Hallban?
Menjen, nézze meg, hogy boldogul Frank, megtalálták-e már.

Példamondatok a(z) "to be getting on" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI had to do something about it at last, because my creditors were getting nasty.
Végül is kellett valamit tennem, mert a hitelezőim egyre csúnyábban viselkedtek.
EnglishAs we got outside the Spaniards murmured that it was getting dangerously light.
Ahogy kiértünk, a spanyolok morogni kezdtek, hogy veszedelmesen világos van már.
EnglishI had an awful job getting the money, because of course I couldn't tell Percival.
Rém nehezen tudtam előteremteni a pénzt, mert persze Percivalnak nem szólhattam.
EnglishBefore getting her own lunch Lucy went to the telephone and rang up Miss Marple.
Mielőtt hozzálátott volna az ebédjéhez, Lucy felhívta Miss Marple-t telefonon.
EnglishOn the road, in a hotel, in a Turkish bath getting the kinks out of his nerves.
Az országúton, szállodában vagy a török fürdőben, hogy rendbe hozza az idegeit.
EnglishThis was the premier, Xu, getting somewhat agitated, which was unusual for him.
Ezt Hszü kérdezte, a miniszterelnök, eléggé zaklatottan, ami szokatlan volt tőle.
EnglishIt is a sure sign with her of either the getting or the giving of information.
Nála ez a biztos jele annak, hogy értesült valamiről, vagy közölni akar valamit.
EnglishThey're getting tense, Chavez noted quietly in Russian as he read the expressions.
Kezdenek idegesek lenni tolmácsolta halkan oroszul, amit az arcokról leolvasott.
EnglishThen I toyed with the idea of getting a pistol of my own but they were expensive.
Aztán arra gondoltam, hogy veszek magamnak egy pisztolyt, de nagyon drágák voltak.
EnglishBut getting even for Chris hadn't brought satisfaction, only a terrible hollowness.
De még ha Chrisért tette is, nem hozott neki elégtételt, csak szörnyű ürességet.
EnglishI need to get to Niagara Falls by Saturday... to stop Chloe from getting married.
Szombatra el kell érnem Niagara Falls-ba... hogy megálitsam a Chloe esküvőjét.
EnglishIt was a delicate business, getting to his feet and finding a place to stand.
Fel akart állni, de nem sok olyan helyet talált, ahol megvethette volna a lábát.
EnglishIf he hadn't been getting married, if he wasn't the groom, what would I've done?
Ha nem házasodott volna, ha nem ő lett volna a vőlegény, mit csináltam volna?
EnglishYou can't talk like that about my mother, she yelped, getting pale with rage.
Nem beszélhet így az anyámról! vágta oda a lány a haragtól valósággal elsápadva.
EnglishHe isn't getting any parts so he comes in every day and goes through that routine.
Így hát mindennap eljön ide jelenetet rendezni, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból.
English'Robert,' the National Security Advisor said, 'I am getting very frightened.'
- Robert - nyüszítette a nemzetbiztonsági tanácsadó -, én kezdek komolyan félni.
EnglishAll I'm saying is, it's getting late, and we're all very tired, Clemenza told him.
Én csak azt mondom, hogy késő van, és nagyon fáradtak vagyunk - felelte Clemenza.
EnglishSpruill said, getting to his feet to address Pappy face-to-face.
Kérdezze meg tőle felelte Mr. Spruill, és felállt, hogy szembenézzen papival.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Az újracsomagolás során sok hamisított gyógyszer kerül be legális ellátási láncba.
EnglishHe and the two were getting real close when that thing happened in the Caymans.
Elég közel került a két fickóhoz, mielőtt a "baleset" megtörtént volna a tengeren.

Hasonló fordítások a(z) "to be getting on" szóra magyarul

on
on határozószó
art of getting on főnév