angol-magyar fordítás erre a szóra: to be game for

EN

"to be game for" magyar fordítás

EN

to be game for {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be game for" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOne where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
Az egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
EnglishAll he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
Csak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
EnglishHe completed his study of the single-game problem, then switched the screen off.
Még befejezte a kétszemélyes játék tanulmányozását, aztán kikapcsolta a képernyőt.
EnglishShe sat cross-legged on it and played with one of the pieces on the game-board.
Leült, keresztbe tette a lábát, és játszani kezdett az egyik bábuval a táblán.
EnglishTo the best of my knowledge, the President's played a straight game the whole way.
Az elnök legjobb tudomásom szerint végig tisztességesen játszotta ezt a partit.
EnglishThough Ellie was supposed to be telepathic, it was a parlor-game type of thing.
Ellie állítólag bírt telepatikus erővel, de legföljebb a varieté-változatával.
EnglishAnd now you question me for a little word game with a mortal who detests me?
Most pedig felelősségre von ezért a kis szópárbajért egy halandóval, aki gyűlöl?
EnglishIt was like keeping score for Clark, like some sort of horrid gladiatorial game.
Clark mintha valami iszonyú gladiátorjátékokon jegyezte volna a találatokat.
EnglishSince you had been given the name you thought you might as well play the game.
Ha már magára ragasztották a vádat, akkor miért ne kapcsolódna be a játszmába?
EnglishWe are game-playing, fun-having creatures, we are the otters of the universe.
- Játékos kedvű, szórakozni vágyó teremtmények vagyunk mi, a világegyetem vidrái.
EnglishThe integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game.
A világgazdaság integrációja bizonyítja, hogy ez nem egy tét nélküli játszma.
EnglishHe'd lost the game on the Board of Origin and now he was losing on the Board of Form.
Elvesztette a játékot az Eredet Táblán, és nemsokára a Forma Táblán is el fogja.
EnglishGurgeh was studying a set-piece problem in a single game, and taking notes.
Gurgeh egy alakzatot tanulmányozott az egy-egy elleni táblán, közben jegyzetelt.
EnglishMeanwhile, holding out her cup for more drink, Lorenza answered: But it's a game.
Lorenza ezalatt kikapott egy újabb poharat valakinek a kezéből, és már válaszolt is:
EnglishThe football game ended in a 1-1 tie around the time Popov ordered a second pint.
A meccs 1-1-gyel ért véget, nagyjából akkor, amikor Popov megrendelte második sörét.
EnglishJacopo Belbo was not crazy; he had simply, through his game, hit upon the truth.
Jacopo Belbo nem bolondult meg, csak játékból, a Játék révén fölfedezte az igazságot.
EnglishThe wager is three gold pieces, or three hundred ceramics, said the game lord.
- A tét három arany vagy háromszáz agyag közölte szenvtelenül a játékmester.
EnglishI do not know what your game is, but I suspect it has little to do with Tyr itself.
Nem tudom, milyen ügyben jársz, de azt hiszem, annak kevés köze van Tyrhez magához.
English'The final game in the championship-elimination series of American-rules football.
- Ma játsszák az amerikai futball szuperkupájának döntőjét az új denveri stadionban.
EnglishI have played your game to your willing, lady; now I seek to play to mine!
Kívánságodra részt vettem a te játékodban, hölgyem; most megkeresem a sajátomat!

Hasonló fordítások a(z) "to be game for" szóra magyarul

for kötőszó
game főnév
game melléknév