angol-magyar fordítás erre a szóra: to be frustrated

EN

"to be frustrated" magyar fordítás

EN

to be frustrated {ige}

volume_up
to be frustrated
In fact, however, fundamental rights are being eroded and proper public debate on them frustrated.
Valójában azonban, az alapvető jogok folyamatosan csorbulnak, a róluk szóló megfelelő nyilvános vita pedig folyamatosan meghiúsul.
to be frustrated (és: frustrated)
Tends to be impetuous, very quick to use violence when cornered or frustrated.
Türelmetlen és amikor frusztrált vagy sarokba szorítják, szívesen folyamodik erőszakhoz.
God as an eternally frustrated aspiration to divinity.
Isten mint az örökkön frusztrált istenülhetnék.
Won't work, he says, with a frustrated smile at Hamlet.
Aligha fog sikerülni mondja frusztrált mosollyal Hamlet felé.

Példamondatok a(z) "to be frustrated" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhat funny little notions have they picked up during their long, frustrated diaspora?
Miféle nevetséges elvrendszert hoztak létre maguknak hosszú száműzetésük során?
EnglishTends to be impetuous, very quick to use violence when cornered or frustrated.
Türelmetlen és amikor frusztrált vagy sarokba szorítják, szívesen folyamodik erőszakhoz.
EnglishClive cried in a frustrated anger so real and so complete it startled him.
- Clive olyan őszinte és heves indulattal kiáltott fel, hogy maga is megrökönyödött.
EnglishAnd it's not because people were happy or people were not frustrated.
És nem azért, mert az emberek boldogok voltak, vagy ne lettek volna csalódottak.
EnglishMartel's expression was baffled, frustrated - and that was also not like him.
Martel arckifejezése zavart volt és csalódott és ez sem tetszett neki.
EnglishAt last, he laid both hands on the horn and honked a long, frustrated blast.
Keserűségében rátenyerelt a dudára mind a két kezével, úgy nyomta meg.
EnglishUntil the day my father died, he was frustrated about missing these shots.
Egészen halála napjáig nyomasztotta, hogy elvétette azokat a lövéseket.
EnglishIt was Mulgrew who frustrated Bearden by keeping Ames inside the SE Division.
Bearden Mulgrew miatt volt kénytelen ott tartani az osztályán Amest.
English`Death waits for you everywhere,' he sighed now as if he were suddenly frustrated.
Mindenhol a halál vár rád sóhajtotta a vámpír, mintha egyszerre megelégelte volna a komédiát.
EnglishAngry, frustrated, Kennebeck turned again to the bottle that contained the French frigate.
Kennebeck dühösen fordult újra a francia fregattot tartalmazó palack felé.
EnglishDog was silent for a moment, leaving Sam puzzled and frustrated.
Kutya elhallgatott egy időre, Sam pedig bosszús volt, és nem értette az egészet.
EnglishGurgeh didn't think he'd ever felt so angry and frustrated in his life.
Gurgeh még sohasem érezte magát ilyen dühösnek és zavarodottnak életében.
EnglishLots of rumors and gossip, most of it generated by a frustrated media.
Sok pletyka és szóbeszéd terjed, a legtöbb a csalódott médiától származik.
EnglishMcThune and Trumann were frustrated, but also embarrassed at his antics.
McThune és Truman szintén mérgesek voltak, de szégyenkeztek is a férfi viselkedése miatt.
EnglishHe grew frustrated with his repeated failures, yet stubbornly kept trying.
Elkeserítették a sorozatos kudarcok, de makacsul tovább próbálkozott.
EnglishThe driveway was empty, and he felt a pang of frustrated disappointment.
A kocsifelhajtó üresen állt, s Steve a csalódottság tűszúrását érezte.
EnglishFrustrated and angry at herself for her inability to solve the puzzle, she turned from the window.
Tina egyre dühösebb lett magára, amiért képtelen volt megoldani ezt a rejtélyt.
EnglishShe sounded bored and frustrated, as if everyone should know this.
- Unottan és rosszkedvűen válaszolt, mintha ezt mindenkinek tudnia kellene.
EnglishFinally frustrated with the telecoms, Wallace led her goons toward the elevators.
Wallace végül megunta a bajlódást a telekomokkal, sarkon fordult, és a liftek felé vezette embereit.
EnglishSomewhat perplexed and much frustrated, they proceeded to try.
A szárnyépületen folyó munkálatokat leállították, és lezárták a félig kész épületet.

Hasonló fordítások a(z) "to be frustrated" szóra magyarul

frustrated melléknév
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!