angol-magyar fordítás erre a szóra: to be exhausted

EN

"to be exhausted" magyar fordítás

EN

to be exhausted {ige}

volume_up
I was physically exhausted, mentally an absolute wreck, considered myself a failure.
Fizikailag kimerült voltam, szellemileg egy roncs, úgy éreztem, kudarcot vallottam.
He was amazingly young, not twenty-five, a colonel, bearded, haggard, and exhausted.
Meghökkentően fiatal volt, alig huszonöt éves; ezredes, borostás, megviselt, kimerült.
...and his students would be asleep, exhausted from the day's flying.
...és az egész napi repüléstől kimerült növendékei eközben sorra elszundítottak.
to be exhausted
volume_up
elapad {i.} (vmi forrása)

Példamondatok a(z) "to be exhausted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPerhaps, she prayed, he hadn't escaped after all, merely given up, exhausted.
Talán reménykedett a lány nem sikerült kiszabadulnia és egyszerűen csak feladta.
EnglishExhausted but happy, Candy turned her back on the island and faced the open sea.
Cuki fáradtan, de boldogan fordított hátat a szigetnek, és kémlelte a nyílt óceánt.
EnglishWe had some more hell--a solid hour of it--before she exhausted herself again.
A vihar még egy egész órán át tartott, amelynek a végére megint teljesen kimerült.
EnglishExhausted, slightly tipsy, she went directly to bed and fell into a sound sleep.
Fáradt volt, és kicsit be is csípett, ezért azonnal lefeküdt, és mély álomba zuhant.
EnglishHe looked to be in pain, exhausted by successive layers of sorcerous healing.
A férfin látszott, hogy nagy fájdalmai vannak, s kimerült a sok varázsgyógyítástól.
EnglishBy the time the sun went down, they were all exhausted and blue with the cold.
Mire a nap lement, mindannyian hullafáradtak voltak, és a bőrük elkékült a hidegtől.
EnglishI knew without question that he'd exhausted himself in turning off the computer.
Kérdés nélkül tudtam, hogy kimerítette magát a számítógép kikapcsolásával.
EnglishI was physically exhausted, mentally an absolute wreck, considered myself a failure.
Fizikailag kimerült voltam, szellemileg egy roncs, úgy éreztem, kudarcot vallottam.
EnglishBut Patsy was exhausted, and in due course a nurse removed the child to the nursery.
De Patsy kimerült, és kisvártatva egy nővér elvitte a gyereket a csecsemőosztályra.
EnglishFoyle heaved at the exhausted air tank, floated it out of the locker and abandoned it.
Foyle belekapaszkodott a kiürített légpalackba, kilökte a raktárból, és elengedte.
EnglishWhitehead's style-with its unsignaled swerves and bends-had exhausted him.
Whitehead stílusa tele előre nem jelzett kanyarokkal és kitérőkkel kimentette.
EnglishEl gave them a weary nod and stumbled forward, trying to look exhausted.
Elminster fáradtan bólintott és kimerültnek mutatva magát, botladozva elindult.
EnglishEven Allanon seemed to have exhausted his vast resources without result.
Még Allanon is mintha eredménytelenül merítette volna ki hatalmas erőforrásait.
EnglishExhausted, the Bard of Shadowdale said faintly, leaning back in her chair.
- Kimerült - felelte alig halhatóan a bárd, és hátradőlt a székében -, ahogy én is.
EnglishI was exhausted, and I was also disillusioned in a way I couldn't quite put my finger on.
Kimerült voltam, és persze kiábrándult is, és ráadásul fogalmam sem volt miért.
EnglishI fell down exhausted and let the flowers climb up on either side of me.
Kimerülten összeestem, és nem bántam, hogy kétfelől felkapaszkodnak rám a virágok.
EnglishHe was amazingly young, not twenty-five, a colonel, bearded, haggard, and exhausted.
Meghökkentően fiatal volt, alig huszonöt éves; ezredes, borostás, megviselt, kimerült.
English...and his students would be asleep, exhausted from the day's flying.
...és az egész napi repüléstől kimerült növendékei eközben sorra elszundítottak.
EnglishBut they are exhausted and I believe they will eat, as pigs, in their room.
De ki vannak dögölve, és azt hiszem, a szobájukban falnak, mint a disznók.
EnglishShe tried to smile at him, but the effort to talk had exhausted her waning strength.
Hart megpróbált Samre mosolyogni, de az erőfeszítés felemésztette minden erőtartalékát.

Hasonló fordítások a(z) "to be exhausted" szóra magyarul

exhausted melléknév
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian