angol-magyar fordítás erre a szóra: to be established

EN

"to be established" magyar fordítás

EN

to be established {ige}

volume_up
The Florence European University Institute is officially established by the first meeting of the High Council and through the appointment of a principal.
Hivatalosan megalakul a firenzei Európai Egyetemi Intézet: első ízben összeül az igazgatótanács, kinevezik az igazgatót.

Példamondatok a(z) "to be established" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe pattern seemed well established, as if this was an accustomed way of life.
A társadalmi berendezkedés szilárdnak tűnt, beállt, stabil életformának látszott.
EnglishSecond, the presentation of the EIT has been established on a pilot-phase basis.
Másodsorban: az EIT bemutatása egy kísérleti jellegű szakasz alapján történt.
EnglishHurriedly, having established her status, Victoria chipped in with a question.
Hogy ekként sikerült megalapoznia státuszát, Victoria gyorsan beszélni kezdett.
EnglishA European Fund for Refugees was established, with a budget of €114 million a year.
Létrehozták az Európai Menekültügyi Alapot, évi 114 millió eurós költségvetéssel.
EnglishIt could therefore be established whether an adequate flow of trade is maintained.
Így meg lehetne állapítani a megfelelő kereskedési forgalom fenntarthatóságát.
EnglishHe had made sure that no more far-flung colonies were established, and none had been.
Azóta egyszer sem fordult elő, hogy a telepesek túl messzire merészkedtek volna.
English(a) final entitlement to the sum granted as advance has been established, or
a) az előlegként nyújtott összegre vonatkozó végleges jogosultság létrejött, vagy
EnglishThe Jaff had already established his bridgehead here, of that Fletcher had no doubt.
A Jaff kiépítette itt a hídfőállásait, efelől Fletchernek semmi kétsége nem volt.
EnglishWe established a Statute for Assistants and we were also criticised for this.
Létrehoztunk egy asszisztensi szabályzatot, és még kritizáltak is minket érte.
English1.2.2. has coordinates established relative to the designed vehicle structure;
1.2.2. amelynek koordinátái a jármű tervezett szerkezetéhez képest meghatározottak,
EnglishWhereas common rules should therefore be established for exports from the EEC;
Mivel ezért közös szabályokat kell bevezetni az EGK-ból származó exportra;
EnglishRoma were already present in Europe when the European nation states were established.
A romák már jelen voltak Európában az első európai nemzetállamok megalapításakor.
EnglishBased on Parliament's codecision, we established the Institute in 2007 in Vilnius.
Az Intézetet 2007-ben hoztuk létre a parlament együttdöntésével, Vilniusban.
English(The President established that there were no objections to this amendment)
(Az elnök megállapítja, hogy nincs ellenvetés ezzel a módosítással kapcsolatban.)
EnglishI agree with the re-established ceilings in relation to the cuts made by the Council.
Egyetértek a Tanács általi csökkentésekkel kapcsolatos plafonok visszaállításával.
EnglishMr Henin, the time was not established by us, it was established by your group.
Henin úr, az időt nem mi állapítottuk meg, hanem az Ön képviselőcsoportja.
EnglishThis Directive established the Gas Coordination Group, which now proves its value.
Ez az irányelv hozta létre a gázkoordinációs csoportot, ami most hasznosnak bizonyul.
EnglishLast November, the Commission established a specialised investment vehicle.
A múlt év novemberében a Bizottság létrehozott egy egyedi befektetési eszközt.
EnglishWe must pay particular attention to ensuring that a good position is established.
Külön figyelmet kell fordítanunk egy megfelelő álláspont kialakításának biztosítására.
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
Ez egy jól megfigyelt és megalapozott módszer a viselkedés változtatásra.

Hasonló fordítások a(z) "to be established" szóra magyarul

established melléknév
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!